close

Dokumenty uprawniające do przekraczania granic państw Unii Europejskiej

Departament Konsularny MSZ RP uprzejmie przypomina, że od dnia 1 maja 2004 roku obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą przekraczać granice wewnętrzne państw UE i strefy Schengen na podstawie paszportu, ale również na podstawie dowodu osobistego.

 

Jednocześnie wyjaśniamy, iż:
 

  • małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego;
  • właściwe służby państw UE są uprawnione do kontroli dokumentów tożsamości, a ich brak podczas rutynowej kontroli może skutkować - zgodnie z ich ustawodawstwem wewnętrznym - nałożeniem kary pieniężnej.

Ponadto przypominamy, że przekraczanie granic Schengen celem wjazdu do innych państw Unii Europejskiej (nie będących członkami Schengen) przez obywateli państw trzecich zamieszkałych na stałe w Polsce w dalszym ciągu odbywa się na podstawie ważnego paszportu i wizy, jeżeli jest wymagana.

 

 

Więcej informacji o dowodach osobistych na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych