close

Apostille i legalizacja dokumentów

 

 

Kontakt w sprawie Apostille i legalizacji:

 

Referat ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Adres: ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

Obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00

Adres korespondencyjny: Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa

tel. (48) 22 523 98 45, (48) 22 250 01 16

e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

 

 

UWAGA: do wniosków składanych korespondencyjnie konieczne jest dołączenie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej na konto bankowe. Nie jest możliwe przesłanie opłaty w gotówce wraz z wnioskiem. WNIOSKI TAKIE NIE BĘDĄ REALIZOWANE, a przekazane środki będą zwracane wnioskodawcom przekazem pocztowym po uprzednim potrąceniu jego kosztów.

 

APOSTILLE

 

LEGALIZACJA

 

opis czynności

 

 

opis czynności

Uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli) apostille na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej z 1961 r. jest dostępny na stronie internetowej lub w Dziale Legalizacji MSZ. Dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji.

 

Apostille wydawana jest na wniosek posiadacza dokumentu.

 

 

Uzyskanie legalizacji polskich dokumentów urzędowych w celu posługiwania się nimi za granicą, jeżeli mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej  o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

 

Zalegalizowany w MSZ dokument może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa dopiero po dokonaniu dodatkowej legalizacji w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego państwa akredytowanym na terytorium RP.

 

Dokument legalizuje się na wniosek posiadacza dokumentu.

 

 

Które dokumenty poddaje się legalizacji lub apostille ?

 

Polskie dokumenty urzędowe, np. akty stanu cywilnego (akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, akty zgonu),

dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, dyplomy, wypisy z rejestrów, wyroki sądowe, 

zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych.

 

 

   

 

WIĘCEJ INFORMACJI O APOSTILLE

 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI O LEGALIZACJI

 

 

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych