close

4 grudnia 2014

Zakończenie działalności Ambasady RP w Kabulu

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia br. kończy działalność Ambasada RP w Kabulu. Termin zawieszenia działalności polskiej placówki był uzależniony od tempa wycofywania się polskiego kontyngentu z Afganistanu. Formalne zamknięcie ambasady nastąpi 31 grudnia br.

Z dniem 31 października 2014 r. okręg konsularny ambasady został włączony do okręgu konsularnego Ambasady RP w New Delhi. Kolejnym krokiem będzie akredytowanie w Afganistanie ambasadora RP urzędującego w Indiach. Jednocześnie trwają prace, by wypracować rozwiązanie zapewniające stałą obecność dyplomatyczno-konsularną RP w Afganistanie w zmodyfikowanej formie.

 

Likwidacja placówki dyplomatycznej RP w Kabulu nie oznacza wycofania się Polski z zaangażowania w projekty pomocowe i humanitarne dla Afganistanu. Również w przyszłym roku Afganistan będzie krajem priorytetowym w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej. W latach 2002 – 2014 na rzecz Afganistanu tylko ze środków rezerwy celowej zarządzanej przez MSZ przeznaczono na pomoc rozwojową 126 mln zł. Polska wspierała rozwój Afganistanu także przy użyciu środków pochodzących z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Polska będzie nadal aktywnie wspierać procesy demokratyzacyjne w Afganistanie i angażować się w działania społeczności międzynarodowej w tym zakresie. 

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych