close

9 stycznia 2019

Wizyta wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka na Słowacji

– Dzisiejsze nasze rozmowy stanowią znakomitą okazję do omówienia bieżącej współpracy w ramach V4, która jest bardzo ważna zarówno dla Polski, jak i dla Słowacji – powiedział w Bratysławie wiceszef polskiej dyplomacji podczas wizyty poświęconej kwestiom bilateralnym, w tym infrastrukturze transgranicznej oraz bezpieczeństwu energetycznemu.

W trakcie pobytu w Bratysławie wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk przeprowadził konsultacje z sekretarzem stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Słowacji Františkiem Ružičką. Poruszono głównie aktualne tematy z agendy europejskiej oraz kwestie związane ze współpracą regionalną, ze szczególnym uwzględnieniem słowackiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Omówiono także sprawy związane z inicjatywą Trójmorza oraz tzw. bukaresztańską dziewiątką, w skład której wchodzą państwa zlokalizowane na wschodniej flance NATO.

[cytat]

Istotnym tematem rozmów wiceministrów spraw zagranicznych była także współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, zwłaszcza w kontekście planowanej przez stronę słowacką modernizacji sił zbrojnych.

Podczas wizyty w Bratysławie wiceszef polskiej dyplomacji wziął również udział w regionalnej naradzie ambasadorów RP akredytowanych w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych