close

Było to pierwsze spotkanie w tym formacie po objęciu stanowiska przez Alesza Chmelarza, który pełnił wcześniej funkcję sekretarza stanu w czeskiej Kancelarii Premiera. Głównym tematem rozmów wiceministrów były najważniejsze sprawy z bieżącej agendy europejskiej, w tym perspektywy udzielania wsparcia obywatelom Polski i Czech mieszkającym w Wielkiej Brytanii po brexicie.

 

Podczas wizyty w Pradze wiceminister Szynkowski vel Sęk podkreślał zaangażowanie Republiki Czeskiej w działania Grupy Wyszehradzkiej.

 

– Dla Polski istotna jest nie tylko skuteczność współpracy na forum Grupy‎, o czym świadczą chociażby ustalenia Rady Europejskiej z czerwca 2018 r. w sprawie polityki migracyjnej, ale i spójność Grupy wobec partnerów zewnętrznych – zaznaczył wiceszef polskiego MSZ.

 

W trakcie konsultacji omówiono również kluczowe projekty dwustronne oraz regionalne w Europie Środkowej. Ważnym punktem spotkania były także rozmowy o przygotowaniach do przypadających na rok 2019 jubileuszy, w tym 20. rocznicy przystąpienia Polski i Czech do NATO. 

 

Z problematyki dwustronnej minister Szynkowski vel Sęk zwrócił uwagę m.in. na fakt pojawiających się w czeskiej przestrzeni publicznej opinii o niskiej jakości polskich produktów żywnościowych. W reakcji min. Chmelarz podkreślił, że są to z pewnością opinie osamotnione, jednocześnie jednak zaproponował, że czeskie MSZ podejmie działania z dziedziny dyplomacji publicznej, które będą ukierunkowane na poprawę wizerunku polskiej żywności. Uzgodniono, że dojdzie do zorganizowania wspólnych imprez, przy okazji targów żywności w Polsce i w Czechach, które będą promowały produkty żywnościowe obu krajów.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych