close

Ministrowie omówili aktualne tematy z agendy Unii Europejskiej, w tym kwestie dotyczące polityki energetycznej, przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych, polityki spójności i polityki migracyjnej. - Z zadowoleniem odnotowujemy zbieżność poglądów w wielu kwestiach - zauważył szef polskiej dyplomacji. - Gratulujemy objęcia prezydencji i życzymy rumuńskim przyjaciołom skutecznej pracy i realizacji najważniejszych zamierzeń - ‎podkreślił minister Czaputowicz. Zaznaczył przy tym, że dzisiejsze ‎rozmowy pokazały wolę obu stron wzmacniania polsko-rumuńskiej współpracy w ramach Unii Europejskiej i poszukiwania wspólnych rozwiązań w kwestii przyszłości UE.

 

W trakcie dyskusji ministrowie Jacek Czaputowicz i Teodor Meleşcanu wskazali na pilną potrzebę rewizji Dyrektywy Gazowej. Szef polskiego MSZ wyraził przekonanie, że jest ona kluczowa dla finalizacji projektu unii energetycznej. Przywołał w tym kontekście temat gazociągu Nord Stream 2 podkreślając, że projekt ten ma negatywny wpływ na rynek gazu w UE i burzy solidarność unijną.

 

Rozmówcy poruszyli ponadto kwestię Bałkanów Zachodnich. - Jesteśmy zgodni, że państwa Bałkanów Zachodnich potrzebują naszego wsparcia w procesie ich integracji z UE - zaznaczył szef polskiej dyplomacji dodając, że przedstawił podczas spotkania plany i cele związane z organizacją Szczytu Procesu Berlińskiego w Poznaniu w lipcu 2019 r.

 

Poruszono również ‎kwestię relacji dwustronnych i współpracy obu krajów w sferze polityki bezpieczeństwa, w tym w ramach NATO i w różnych formatach regionalnych.‎ Minister Czaputowicz wymienił w tym kontekście ścisłe współdziałanie w ramach Formatu Bukaresztańskiego (B9) grupującego dziewięć państw wschodniej flanki NATO oraz trójkąta Polska-Rumunia-Turcja. - Przedyskutowaliśmy plany na rok bieżący - zaznaczył szef polskiego MSZ. Szefowie polskiej i rumuńskiej dyplomacji podkreślili przy tym szczególną wagę relacji transatlantyckich, kluczowych dla bezpieczeństwa tej części świata.  
 

Ministrowie omówili także kwestie związane z rosnącą polsko-rumuńską współpracą gospodarczą i możliwościami jej dalszego wzmocnienia oraz wymienili poglądy na temat współpracy regionalnej. - Szczyt Trójmorza w Warszawie w lipcu 2017 r. wyznaczył kierunki naszej regionalnej współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, transportowej oraz w cyberprzestrzeni - zaznaczył minister Czaputowicz.


 

Wizyta ministra Czaputowicza w Bukareszcie odbyła się w roku obchodów 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Rumunią. Rocznica stanowi symboliczny punkt odniesienia dla dalszych działań na rzecz umacniania stosunków dwustronnych. Minister Teodor Meleşcanu przekazał przy tej okazji szefowi polskiej dyplomacji 100 tysięcy stron archiwalnych dokumentów w formie elektronicznej, dotyczących relacji polsko-rumuńskich w latach 1918-1947.

 

W trakcie wizyty w Bukareszcie minister Jacek Czaputowicz spotkał się także z premier Rumunii Vioriką Dăncilą.‎ Rozmówcy ustalili, że Rumunia zorganizuje w tym roku kolejne konsultacje międzyrządowe. Szefowa rumuńskiego rządu wyraziła przekonanie, że dobra współpraca pomoże obu krajom zmierzyć się z wyzwaniami takimi jak brexit i przyszłość Europy po brexicie czy migracja. Minister Czaputowicz podkreślił przy tej okazji znaczenie polsko-rumuńskiego partnerstwa strategicznego ‎i zapewnił o wsparciu Polski dla Rumunii w trakcie jej prezydencji w Radzie UE. 

 

 

Biuro Rzecznika Prasowego 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych