close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 15 kwietnia 2013

  W dniu 15 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk odwołał Macieja Szpunara ze stanowiska podsekretarza stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Odwołanie wręczył Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.

   

  - Serdecznie dziękuję prof. Maciejowi Szpunarowi za olbrzymi wkład w integrację europejską, rozwój prawno-traktatowy UE oraz sprawne działania podczas polskiej prezydencji w Radzie UE. Życzę wszystkim przyszłym szefom prof. Szpunara tak dobrego współpracownika – powiedział minister Radosław Sikorski.

   

  - Służba w MSZ to był wielki zaszczyt, wielkie wyzwanie. Optymizmem napawa mnie fakt, ze moim następcą będzie znakomity prawnik z doświadczeniem administracyjnym, prof. Artur Nowak-Far – dodał prof. Maciej Szpunar.

   

  Maciej Szpunar pełnił obowiązki wiceministra od 22 grudnia 2008 r. Koordynował proces wdrażania prawa UE w Polsce, był odpowiedzialny za wydawanie opinii o zgodności projektów ustawodawczych z prawem UE, reprezentował rząd w Sejmie i Senacie w procedurze ratyfikacji umów międzynarodowych. Reprezentował rząd w pracach nad ustawą o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej.

   

  Nadzorował prace Departamentu Prawa Unii Europejskiej, Departamentu Prawno-Traktatowego oraz Departamentu do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka. Pełnił funkcję pełnomocnika rządu RP w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA.

   

  Maciej Szpunar negocjował w imieniu Polski Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej. Był między innymi szefem polskiej delegacji na Konferencji Przeglądowej Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego w Kampali w 2010 r., jak również szefem polskiej delegacji podczas konferencji dotyczących przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Izmirze (2011 r.) i Brighton (2012 r.). Na wielu forach reprezentował rząd w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugim półroczu 2011 roku.

   

  Maciej Szpunar jest doktorem habilitowanym nauk prawnych specjalizującym się w prawie europejskim i prawie prywatnym międzynarodowym. Od 1996 r. pracował w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wykładał na uczelniach krajowych i zagranicznych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego, prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego.

   

  Brał aktywny udział w międzynarodowych zespołach badawczych, między innymi w "Acquis Group on the Existing EC Private Law". Jest członkiem Rady Konsultacyjnej Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze oraz członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Bierze udział w komitetach redakcyjnych "Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego", "Europejskiego Przeglądu Sądowego" oraz "Nowej Europy – Przeglądu Natolińskiego".


  Marcin Bosacki
  Rzecznik Prasowy MSZ

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: