close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 7 marca 2013

  O dalszym zaangażowaniu Polski w budowę demokracji w krajach Afryki Północnej po wydarzeniach Arabskiej Wiosny i współdziałaniu ze społeczeństwami państw Południowego Sąsiedztwa minister Radosław Sikorski rozmawiał z Sekretarzem Generalnym Unii dla Sródziemnomorza (UdŚ) Fathallahem Sijilmassim.

  Wyzwania stojące przed państwami regionu Afryki Północnej wymagają wykorzystania nowych mechanizmów wspierania przemian demokratyzacyjnych i budowy państwa prawa, a także współpracy z tamtejszymi społeczeństwami. W trakcie rozmowy 7 marca w Warszawie podkreślono, że można to osiągnąć w szczególności dzięki wykorzystaniu nowopowstałego Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy - EED). Minister Sikorski zaznaczył, że Polska jest adwokatem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, jak również rozumie historyczne znaczenie zmian w regionie Afryki Północnej. Zapewnił, że Polska, jako kraj mający duże doświadczenie w procesach transformacji, będzie nadal dzielić się swoją wiedzą z innymi państwami. Minister zarekomendował też Sekretarzowi Sijilmassiemu doświadczenie Polski w zakresie walki z korupcją, którym dzieliliśmy się już z Afganistanem.

   

  Czwartkowe spotkanie zainaugurowało dwudniową wizytę sekretarza Fathallaha Sijilmassiego w Polsce. Ma ona również zainteresować przedstawicieli polskiej administracji, biznesu oraz kadry naukowej możliwościami coraz intensywniejszej współpracy z krajami południowego wybrzeża Morza Śródziemnego. Sekretarz podziękował za dotychczasowe wsparcie Polski dla UdŚ. Sekretarz Generalny UdŚ spotka się także 8 marca z podsekretarzem stanu w MSZ Jerzym Pomianowskim, który jest równocześnie szefem EED.

   

  Unia dla Śródziemnomorza powstała w 2008 r. z inicjatywy Prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego. Należą do niej 43 państwa - 27 krajów UE oraz 16 państw Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Bałkanów. Unia uzupełnia Europejska Politykę Sąsiedztwa i umożliwia również dialog i współpracę wszystkich państw regionu, w tym Izraela i Autonomii Palestyńskiej.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: