close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 5 listopada 2018

  - Podczas polskiej obecności w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wskazujemy na konieczność poszanowania prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka oraz ochrony cywilów w konfliktach zbrojnych – powiedział szef polskiej dyplomacji podczas odbywającego się w Dakarze Międzynarodowego Forum na rzecz Pokoju i Bezpieczeństwa w Afryce.

  - Wierzymy, że kontynent afrykański powinien znajdować się w centrum zainteresowania wspólnoty międzynarodowej - zaznaczył szef polskiej dyplomacji. - Bezpieczeństwo i stabilność w regionie mają bezpośredni wpływ na sytuację humanitarną osób cywilnych, jak również masowe przemieszczanie się ludności - podkreślił. - Rosnące nierówności w standardzie życia, perspektywach wzrostu i rozwoju gospodarczego, a także sytuacji bezpieczeństwa, niszczą poczucie jedności między państwami i prowadzą do destabilizacji między nimi. Dziś największym wyzwaniem jest przezwyciężenie tego rodzaju nowych podziałów - zaznaczył minister Czaputowicz w swoim wystąpieniu podczas sesji plenarnej zatytułowanej "Prawo, sprawiedliwość i wolność w kontekście wyzwań bezpieczeństwa".

   

  - Polska docenia wszelkie starania państw afrykańskich na rzecz usprawnienia ich systemów politycznych i prawnych w celu zapewnienia lepszej ochrony cywilom w czasie konfliktów zbrojnych. Jesteśmy gotowi współpracować z naszymi afrykańskimi partnerami nad tymi zagadnieniami. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że rozwiązania problemów Afryki powinny być proponowane przez samych Afrykanów tak, by w najwyższym możliwym stopniu odzwierciedlały one lokalne uwarunkowania - ocenił minister Jacek Czaputowicz. 

   

  Szef MSZ podkreślił ponadto w swoim wystąpieniu, że dla Polski ważna jest ochrona praw grup religijnych narażonych na ataki ze strony ekstremistów, na akty nienawiści i nietolerancji. - Wolność religii to jedno z podstawowych praw człowieka, które należy chronić - powiedział szef MSZ.

   

   

  W tegorocznej edycji Forum udział wzięli m.in. minister obrony Francji Florence Parly, ministrowie spraw zagranicznych państw Afryki Zachodniej, wysocy rangą przedstawiciele Sekretarza Generalnego ONZ, a także międzynarodowi eksperci zajmujący się problematyką bezpieczeństwa i nowych technologii. Udział szefa polskiego MSZ w wydarzeniu był wyrazem zaangażowania naszego kraju w budowę stabilnej i bezpiecznej Afryki.

   

  Przy okazji udziału w forum szef polskiego resortu dyplomacji został dzisiaj także przyjęty przez prezydenta Republiki Senegalu Macky'ego Salla. Rozmowa poświęcona była relacjom dwustronnym, w szczególności zacieśnianiu relacji gospodarczych. Omówiono też planowaną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Senegalu.

   

    

  Na marginesie forum minister Jacek Czaputowicz spotkał się też z wiceminister spraw zagranicznych Norwegii Marianne Hagen, z którą rozmawiał m.in. o współpracy polsko-norweskiej w ramach ONZ oraz o polskich doświadczeniach związanych z niestałym członkostwem w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Odbył również rozmowę z zastępcą sekretarza generalnego, szefem biura ONZ na Afrykę Zachodnią Mohamedem Ibn Chambasem.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: