close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 8 grudnia 2016

  OBWE może realnie przyczynić się do redukcji zagrożeń dla bezpieczeństwa; warunkiem jest, aby wszystkie strony przestrzegały reguł - powiedział szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski na spotkaniu OBWE w Hamburgu.

  Tematem rozpoczętej w czwartek 23. sesji rady ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest podsumowanie działań organizacji w minionym roku i omówienie kierunków na przyszłość. Udział w obradach bierze ok. 50 szefów MSZ krajów OBWE. Na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera do Hamburga przyjechali m.in. amerykański sekretarz stanu John Kerry i jego rosyjski odpowiednik Siergiej Ławrow.

   

  W wystąpieniu na forum rady minister Waszczykowski ocenił, że spotkanie odbywa się w "skomplikowanej, nieprzewidywalnej i wymagającej" sytuacji bezpieczeństwa, która "pogorszyła się jeszcze" od ubiegłorocznego spotkania OBWE w Belgradzie.

   

  "Wierzę, że OBWE może odegrać ważną rolę w zakresie redukcji zagrożeń, wspierania procesów pojednania, rozwiązywania konfliktów oraz promocji bezpieczeństwa i stabilności w Europie. Jest jeden warunek: aby wszystkie strony przestrzegały reguł" - zaznaczył minister.

   

  Szef polskiej dyplomacji odniósł się w tym kontekście do sytuacji na Ukrainie, wyrażając "zaniepokojenie niestabilną i nieprzewidywalną sytuacją w Donbasie oraz trwającą wciąż okupacją i nielegalną aneksją Krymu".

   

  Pozytywne działania OBWE w wyznaczonych strefach w Donbasie, zmierzające do rozdzielenia walczących, są - jak dodał minister Waszczykowski - "wciąż przyćmiewane przez pogorszenie ogólnej sytuacji na linii konfliktu".

   

  Szef dyplomacji stwierdził w tym kontekście, że doświadczenia ukraińskie świadczą o tym, iż "konwencjonalny konflikt i użycie siły pozostają wciąż zagrożeniami dla OBWE". Podkreślił zarazem, że Polska docenia pracę specjalnej misji obserwacyjnej OBWE na Ukrainie, popiera jej przedłużenie oraz dalsze wzmacnianie obecności międzynarodowej w Donbasie, łącznie z wysłaniem w rejon konfliktu potencjalnej zbrojnej misji policyjnej OBWE.

   

   

  Za pomysłem wysłania w rejon konfliktu uzbrojonej misji policyjnej opowiada się Kijów; propozycji tej sprzeciwia się jednak Moskwa, a Berlin sceptycznie ocenia szanse jej realizacji.

   

  Z sytuacją na wschodzie Ukrainy wiąże się również - zdaniem minister Waszczykowskiego - "pilna potrzeba kontynuacji prac nad modernizacją Dokumentu Wiedeńskiego, w szczególności rozdziału dotyczącego redukcji zagrożeń". Zwrócił w tym kontekście uwagę na powstałą z inicjatywy Polski propozycję, zakładającą m.in. wzmocnienie mechanizmów redukcji ryzyka incydentów wojskowych.

   

  Przyjęty w 1999 roku przez kraje OBWE dokument, regulujący kwestie "środków budowy zaufania i bezpieczeństwa", przewiduje m.in. przekazywanie rocznej informacji o konwencjonalnych siłach zbrojnych, w tym o ich organizacji i uzbrojeniu oraz planowaniu obronnym. Wprowadził on także system wcześniejszego powiadamiania o określonych rodzajach działalności wojskowej oraz mechanizmy weryfikacji poprzez wizyty oceniające w jednostkach wojskowych, a także inspekcje i obserwacje manewrów wojskowych. Dodatkowo zakłada on mechanizmy konsultacyjne, pozwalające rozpraszać obawy państw co do nietypowej aktywności konwencjonalnych sił zbrojnych.

   

  Niemcy objęły przewodnictwo OBWE 1 stycznia 2016 roku, po Serbii, stawiając sobie za cel ożywienie działalności tego gremium. Organizacja angażowała się w tym okresie w próby rozwiązywania konfliktu ukraińskiego; zorganizowała m.in. Specjalną Misję Monitoringową w Donbasie, która kontroluje przestrzeganie porozumienia z Mińska przez strony konfliktu. Udział w misji bierze 40 polskich obserwatorów.

   

  OBWE powstała w 1995 roku w nawiązaniu do tradycji Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z czasów zimnej wojny, której największym sukcesem było podpisanie w 1975 roku Aktu Końcowego – dokumentu powszechnie uznawanego za przełom w relacjach między ówczesnym komunistycznym Wschodem a demokratycznym Zachodem.

   

  OBWE stawiała sobie za cel rozwój dialogu między dawnymi zimnowojennymi przeciwnikami z Zachodu i Wschodu, nie zdołała jednak zdobyć ani prestiżu, ani wpływów swojej poprzedniczki.

   

  Działalność organizacji, skupiającej obecnie 57 państw z Europy, Ameryki Północnej i Azji, z biegiem lat, wskutek pogłębiających się ponownie różnic między Zachodem a Rosją, ulegała stopniowemu paraliżowi. Od 13 lat OBWE nie zdołała uchwalić żadnej wspólnej deklaracji politycznej.

   

  Po Niemcach przewodnictwo w OBWE przejmie Austria, a po niej Włochy.

   

  Źródło: PAP

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: