close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 29 października 2012

  Po wyborach do Rady Najwyższej Ukrainy w dniu 28 pażdziernika 2012 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ocenia, że wyborcom zapewniono pluralizm wyborczy poprzez możliwość głosowania na różne – w tym opozycyjne - partie polityczne.

  Jednak MSZ, podobnie jak misja obserwacyjna ODIHR/OBWE, odnotowuje, że w trakcie wyborów miały miejsce różnego rodzaju naruszenia związane m.in. z wykorzystywaniem środków nacisku administracyjnego, brakiem przejrzystości w odniesieniu do finansowania partii politycznych oraz ograniczaniem dostępu do mediów dla opozycji i niezależnych kandydatów. Tym samym proces wyborczy nie był w pełni zgodny ze standardami demokratycznymi.

  Jednocześnie mamy nadzieję na realizację przez władze ukraińskie dalszych koniecznych reform systemowych, w tym w szczególności reformy systemu sprawiedliwości, przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności, zbliżających Ukrainę do standardów  Unii Europejskiej. Znaczącym krokiem w tym kierunku byłoby podpisanie i implementacja Umowy Stowarzyszeniowej z UE, w tym Umowy o Całościowej i Pogłębionej Strefie Wolnego Handlu.

  Marcin Bosacki

  Rzecznik Prasowy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: