close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 8 stycznia 2016

  -Polska w pełni uznaje wolność i pluralizm mediów, traktując je jako kluczowy element pluralistycznego społeczeństwa – zaznacza podsekretarz stanu w MSZ Aleksander Stępkowski w odpowiedzi na list z 30 grudnia 2015 r., w którym wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans zaapelował do ministrów sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro oraz spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego o wstrzymanie prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji.

  W odpowiedzi na wątpliwości Komisarza Timmermansa, Aleksander Stępkowski wskazał na brak związku między przywołanym przez Komisarza – Motywem 94 Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (Dyrektywa 2010/13/UE) a przedmiotem nowelizacji ustawy medialnej z dnia 30 grudnia 2015 r. „Nowelizacja z dnia 30 grudnia 2015 r. dotyczy funkcji właścicielskich Państwa sprawowanych wobec spółek będących własnością Skarbu Państwa i w żadnym razie nie jest to środek wykonawczy Dyrektywy 2010/13/UE  – wyjaśnia wiceszef polskiej dyplomacji.  – Wszystkie kompetencje regulacyjne przyznane Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, w tym kompetencje mające na celu zapewnienie pluralizmu, pozostają nienaruszone. Nie ma takich wymogów prawa unijnego, które by nakazywały przyznać organowi regulującemu rynek mediów kompetencje ustalania składu zarządów spółek mediów publicznych – zaznacza wiceminister.

   

  W związku z tym, podsekretarz stanu MSZ wyraził przypuszczenie, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej mógł otrzymać mylące i stronnicze wobec rządu polskiego informacje. „Wolność informacji i wolność słowa są w pełni doceniane i przestrzegane przez rząd polski, który podejmuje działania niezbędne dla pełnego ich zapewnienia – podkreśla w liście wiceszef polskiego MSZ. Jednocześnie stwierdza on stałą gotowość rządu polskiego do współpracy z Komisją Europejską, zastrzegając jednak, że „narażanie rządu polskiego na interwencje inspirowane przez niesprawiedliwe, stronnicze i politycznie motywowane enuncjacje może nieść za sobą niekorzystne konsekwencje dla tej współpracy, czego należy starannie unikać”.

   

  Wiceminister Aleksander Stępkowski zwrócił również uwagę komisarza Timmermansa na oświadczenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z 31 grudnia 2015 r. w którym stwierdzono: „Media publiczne w ciągu ostatnich lat osiągnęły stan patologii charakteryzujący się między innymi jednostronnością polityczną i brakiem pluralizmu, co prowadziło do manipulacji i przedstawiania nieprawdziwego obrazu Polski. Media publiczne nie wypełniają swojej misji ani obowiązków, na co SDP wskazało w czasie swojego Nadzwyczajnego Zjazdu, domagając się radykalnych zmian.” Jednocześnie wiceminister Aleksander Stępkowski zaznacza, że „rząd polski zamierza spełnić oczekiwania wyrażone przez największą polską organizację zrzeszającą pracowników mediów”.

   

   

   

  Artur Dmochowski

  Rzecznik Prasowy MSZ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: