close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 11 maja 2016

  Rozpoczął prace Międzyresortowy Zespół ds. Promocji Polski za Granicą, który skoordynuje działania promocyjne poszczególnych resortów. Pierwsze posiedzenie prowadził przewodniczący Adam Lipiński, sekretarz stanu w KPRM. Wiceprzewodniczącym Zespołu został sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak. Sekretariat Zespołu funkcjonował będzie w MSZ.

  Przedstawiciele ministerstw kluczowych z punktu widzenia promocji Polski za granicą, Kancelarii Prezydenta RP oraz niezależni eksperci weszli w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji Polski za granicą. - Celem jego działalności jest zapewnienie rzeczywistej koordynacji działań resortów i podległych im instytucji w zakresie promocji Polski za granicą. Zapewni to uzyskanie oczekiwanego efektu synergii – powiedział podczas otwierającego posiedzenia wiceminister Jan Dziedziczak.

   

   

   

  Zespół będzie koordynował  zadania resortów m.in. w zakresie ochrony dobrego imienia Polski. Jednym z jego celów będzie również opracowanie spójnej i kompleksowej strategii promocji Polski za granicą. W ramach nowej struktury ds. promocji Polski zostaną powołane zespoły zadaniowe, odpowiedzialne za koordynację działań w  poszczególnych obszarach, np. dyplomacji historycznej, promocji polskiej kultury czy promocji marki Polska. Kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się w maju.

   

  W pierwszym posiedzeniu udział wzięli Adam Lipiński (Sekretarz Stanu, KPRM), Jan Dziedziczak (Sekretarz Stanu, MSZ), Jarosław Sellin (Sekretarz Stanu, MKiDN), Jacek Bogucki (Sekretarz Stanu, MRiRW), Patryk Jaki (Sekretarz Stanu, MS), Marzenna Drab (Podsekretarz Stanu, MEN), Krzysztof Kozłowski (Podsekretarz Stanu, MGMiŻŚ), Filip Grzegorczyk (Podsekretarz Stanu, MSP), Dawid Lasek (Podsekretarz Stanu, MSiT), Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu, MSWiA), a także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Energii oraz niezależni eksperci, w tym m.in. Paweł Korsun, Eryk Mistewicz, Maciej Świrski i Sergiusz Trzeciak.  

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: