close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 29 sierpnia 2018

  Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wręczył dziś w imieniu Prezydenta RP nominacje trzem nowym ambasadorom.

  Monika Michaliszyn obejmie polską placówkę na Łotwie, Barbara Ćwioro w Republice Czeskiej, a  Janusz Janke będzie reprezentować Polskę w Katarze.

   

   

   

  Monika Michaliszyn – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Łotewskiej

   

  Monika Michaliszyn jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Neofilologii). Uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W latach 1998-2003 była wykładowcą w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze. Była założycielem i - w latach 2002-2003 – kierownikiem Centrum Informacji o Języku i Kulturze Polskiej w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze. Od 2003 do 2006 r. była wykładowcą w Studium Europy Wschodniej i Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004-2005 była pracownikiem naukowym w Katedrze Bałtologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 r. pełniła funkcję doradcy oraz pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. współpracy z krajami bałtyckimi. Od 2006 r. jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

   

   

   

   

  Barbara Ćwioro – Ambasador nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Czeskiej

   

  Barbara Ćwioro jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia orientalna). W 2004 r. ukończyła aplikację dyplomatyczno-konsularną.  W latach 2004-2005 pracowała w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, a następnie w Sekretariacie Ministra, gdzie pełniła funkcję asystenta podsekretarza stanu. W latach 2008-2014 pracowała kolejno w Departamencie Unii Europejskiej, Departamencie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ. Od 2014 do 2016 r. pełniła funkcję kierownika referatu ds. polityczno-ekonomicznych w Ambasadzie RP w Brukseli. Po powrocie do kraju, w latach 2016-2018 pracowała w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ, gdzie pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora.

   

   

   

   

  Janusz Janke – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Państwie Katar

   

  Janusz Janke ukończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1995-96 pracował w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, a następnie, w latach 1997-2007 w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2000-2006 był wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu, Wyższej Szkole Handlu i Prawa oraz Wyższej Szkole Celnej. Od 2007 do 2016 r. był kierownikiem referatu ds. polityczno-ekonomicznych w Ambasadzie RP w Ammanie. W latach 2013-2015 pracował w Ministerstwie Gospodarki, a od 2015 r. w Ministerstwie Energii.

   

                                                                                                        Biuro Rzecznika Prasowego

                                                                                                Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: