close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 27 października 2014

  Na zakończenie 5. edycji cyklicznych spotkań „Monitor Emigracji Zarobkowej”, przedstawiciele młodej emigracji zaapelowali do instytucji Unii Europejskiej o obronę swobodnego przepływu osób we Wspólnocie. Jednym z organizatorów wydarzenia była Ambasada RP w Wiedniu.

  "Monitor Emigracji Zarobkowej", to spotkanie w czasie którego młodzi emigranci, przedstawiciele organizacji polonijnych, polskich władz i instytucji dyskutują o zagadnieniach dotyczących sytuacji Polaków w Unii Europejskiej.

   

  W tym roku w konferencji wzięli udział przedstawiciele dwudziestu pięciu organizacji polonijnych z dwunastu państw Unii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także przedstawiciele polskiej służby konsularnej.

   

  Uczestnicy podkreślili, że „dobrze pojęta integracja europejska to tworzenie europejskiej rodziny, ale z zachowaniem dostępu do kultury i języka ojczystego”.

   

  Przedstawiciele instytucji rządowych biorący udział w konferencji krytycznie odnieśli się do słyszanych w różnych krajach Unii Europejskiej głosów kwestionujących zasadę swobodnego przepływu osób. Zwrócili uwagę, że cztery unijne swobody: przepływu osób, kapitału, usług i towarów, stanowią integralny fundament, na którym zbudowana jest Unia Europejska.

   

  - Należy rygorystycznie przestrzegać wszystkich czterech swobód jednolitego rynku europejskiego, gdyż dyskryminacja jest wbrew idei europejskiej stwierdził Artur Orzechowski, dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej MSZ.

   

  Uczestnicy spotkania w Wiedniu zaapelowali również do rodziców przebywających na emigracji o to, by uczyli swoje dzieci języka polskiego i traktowali tę naukę jako inwestycję w ich przyszłość. – Niedostateczny poziom znajomości języka polskiego przez dzieci jest kolejną barierą podczas powrotu do kraju – podkreślił w swoim wystąpieniu Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

   

  Organizatorami konferencji w Wiedniu byli Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP) i Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

   

  Fot. Grzegorz Lenart

   

  IMG_2663
  IMG_2702
  IMG_2769
  IMG_2802
  IMG_2813
  IMG_2822
  IMG_2870
  IMG_2889
  IMG_2927
  IMG_2932
  IMG_2979
  IMG_2997

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: