close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 7 marca 2017

  Kwestie migracji, sytuacja w Egipcie i na Bałkanach Zachodnich oraz proces pokojowy na Bliskim Wschodzie były głównymi tematami dyskusji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli.

  Przed rozpoczęciem obrad, szef polskiego MSZ spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Węgier Péterem Szijjártó. Szefowie polskiej i węgierskiej dyplomacji rozmawiali m.in. o zbliżających się wyborach Sekretarza Generalnego OBWE oraz o kandydaturze Jacka Saryusz-Wolskiego na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. - Minister spraw zagranicznych Węgier bardzo mocno przedstawił swoją opinię, że stanowisko państwa członkowskiego przesądza, kto jest oficjalnym kandydatem i kogo należy poprzeć na tę funkcję. Dla Węgrów wytyczną w głosowaniu jest stanowisko państwa narodowego – skomentował minister Waszczykowski.‎

   


  W czasie pierwszej sesji Rady, w której udział wzięli także szefowie resortów obrony państw Unii Europejskiej, ministrowie omówili proces wdrażania Europejskiej Strategii Globalnej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Podkreślili, że w odpowiedzi na rosnące wyzwania zewnętrzne celem jest wyposażenie UE w instrumenty niezbędne do efektywnego działania. Minister Waszczykowski zauważył, że plany Unii Europejskiej powinny uzupełniać się z działaniami NATO. – Powinny się uzupełniać, a tym samym wspierać państwa członkowskie w realizacji ich priorytetów narodowych – powiedział szef polskiej dyplomacji. Podczas posiedzenia Rada zatwierdziła m.in. utworzenie centralnej komórki, która będzie planować, realizować i koordynować unijne misje wojskowe, obejmujące szkolenia sił zbrojnych i pomoc w regionach objętych kryzysami. Military Planning and Conduct Capability (MPCC) ma umożliwić szybsze i skuteczniejsze reagowanie UE na kryzysy oraz organizowanie misji wojskowych i cywilnych. Decyzje o powołaniu takich misji nadal podejmować będą państwa członkowskie.
   

  Szef polskiej dyplomacji uczestniczył także w lunchu roboczym z udziałem ministra spraw zagranicznych Egiptu Sameha Szukriego. Podczas spotkania potwierdzono wzajemne zainteresowanie zacieśnieniem współpracy UE-Egipt, szczególnie w zakresie rozwiązywania konfliktów w regionie, zwalczania terroryzmu oraz eliminowania pierwotnych przyczyn migracji. – Uważamy, że Egipt jest kluczowym partnerem UE na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, który jest w stanie odgrywać rolę stabilizującą w rejonie Morza Śródziemnego – zaznaczył minister Witold Waszczykowski.

   


   

  Podczas popołudniowej sesji Rady w dyskusji na temat zewnętrznych aspektów migracji, ministrowie potwierdzili, że kluczem do zmniejszenia presji migracyjnej jest wzmocnienie współpracy z państwami pochodzenia i tranzytu migrantów. Minister Waszczykowski zauważył, że w 2016 roku Polska zwiększyła swoje wsparcie dla tzw. uchodźców wewnętrznych. – Jesteśmy zobowiązani do kontynuowania pomocy humanitarnej i rozwojowej w krajach pochodzenia i tranzytu imigrantów – przypomniał szef MSZ. Ministrowie ponownie rozmawiali ponadto na temat zaangażowania UE w przełamanie impasu w bliskowschodnim procesie pokojowym, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i partnerami regionalnymi. Minister Waszczykowski przypomniał, że Polska konsekwentnie opowiada się za rozwiązaniem konfliktu palestyńsko-izraelskiego, zakładającego powstanie dwóch państw. – Podtrzymujemy nasze stanowisko, że trwały pokój może zostać osiągnięty jedynie w drodze bezpośrednich negocjacji bez warunków wstępnych – powiedział szef polskiego MSZ. Minister ‎Waszczykowski opowiedział się ponadto za zwołaniem Rady Stowarzyszeniowej z Izraelem. 

   
  Dyskusja na temat Bałkanów Zachodnich odzwierciedliła poparcie dla aktywnego zaangażowania UE w regionie i kontynuacji procesu rozszerzenia. Minister Waszczykowski opowiedział się za utrzymaniem polityki „otwartych drzwi”, upatrując w integracji europejskiej gwarancji stabilności, rozwoju i dobrosąsiedzkich relacji w regionie.

   
  Minister Waszczykowski przedstawił także relację ze wspólnej wizyty szefów dyplomacji Polski i Wielkiej Brytanii w Kijowie w ubiegłym tygodniu. – Zachęcaliśmy Kijów do przyspieszenia transformacji i modernizacji kraju. Podkreśliliśmy, że reformy na Ukrainie należy kontynuować. Postępy w walce z korupcją, reforma sądownictwa i decentralizacja są niezbędne dla pomyślnej przyszłości Ukrainy i jej obywateli – relacjonował minister Waszczykowski.

   


  Przy okazji Rady ‎szef polskiej dyplomacji odbył ponadto spotkania z ministrami spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem i RFN Sigmarem Gabrielem. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy w relacjach z Rosją. 

   
  W przeddzień posiedzenia Rady, w Brukseli spotkali się szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Beneluksu. Ministrowie rozmawiali na bieżące tematy dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej, bezpieczeństwa i obrony, w tym w kontekście działań Rosji, a także o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Ważnym tematem rozmów była także przyszłość Wspólnoty. Zarówno V4, jak i Benelux przygotowały wspólne regionalne propozycje do Deklaracji Rzymskiej, która ma zostać przyjęta w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. Minister Witold Waszczykowski przekonywał również ministrów spraw zagranicznych do poparcia kandydatury Jacka Saryusz-Wolskiego na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Gospodarzem spotkania w Brukseli był minister spraw zagranicznych Holandii, która sprawuje obecnie prezydencję w Unii Beneluksu. Poprzednie konsultacje obu grup miały miejsce w Pradze w czerwcu 2016 roku.

   
  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: