close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 13 grudnia 2016

  Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej, polityka rozszerzenia UE oraz wytyczne polityczne dotyczące priorytetów pracy UE na 2017 r. były głównymi tematami posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych (GAC). Polskę reprezentował minister Witold Waszczykowski.

  Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej, polityka rozszerzenia UE oraz wytyczne polityczne dotyczące priorytetów pracy UE na 2017 r. były głównymi tematami posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych (GAC). Polskę reprezentował minister Witold Waszczykowski.

   

  Dyskusja dotyczyła przygotowań do Rady Europejskiej, która odbędzie się 15 grudnia. W czwartek szefowie państw i rządów będą rozmawiać m.in o. kwestii migracji oraz bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Będą też pracować nad rozwiązaniem, które pozwoli Holandii ratyfikować umowę stowarzyszeniową UE z Ukrainą. 

   

   

   

   

   

  Przy okazji debaty na temat polityki migracyjnej UE podczas GAC ministrowie rozmawiali m.in. o realizacji umów współpracy i dialogu z pięcioma państwami afrykańskimi oraz realizacji porozumienia UE-Turcja. – Polska niezmiennie stoi na stanowisku, że wzmacnianie współpracy z krajami trzecimi powinno być kluczowym elementem wspólnej reakcji UE na wciąż trudną sytuację migracyjną – powiedział minister Witold Waszczykowski.

   

  W trakcie spotkania omówiono również politykę rozszerzenia UE i przegląd wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. – Polityka rozszerzenia UE jest ważnym instrumentem dla zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu w regionie. Musi się jednak opierać na zasadzie warunkowości i na indywidualnej ocenie postępów w integracji europejskiej poszczególnych państw-kandydatów – poinformował szef polskiej dyplomacji. Minister Waszczykowski odniósł się również do sytuacji w Turcji. – W odniesieniu do Turcji musimy brać pod uwagę wewnętrzną sytuację po zamachu stanu oraz podkreślić politykę otwartych, a nie zamkniętych drzwi do UE. Potrzebujemy więcej podejścia geopolitycznego. Proces negocjacji akcesyjnych pozostaje najlepszym narzędziem wpływu na sytuację w Turcji – stwierdził szef MSZ.

   

  Rada do Spraw Ogólnych po raz pierwszy przyjęła wspólną deklarację trzech instytucji UE: Rady, Parlamentu Europejskiego i  Komisji Europejskiej dotyczącą najważniejszych projektów prawnych, które Komisja będzie realizować w 2017 r. Ministrowie zgodzili się, że wybór priorytetów i dobra jakość prawa budują zaufanie obywateli do projektu europejskiego. Z perspektywy Polski ważne są inicjatywy na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji oraz zwiększenia bezpieczeństwa Europejczyków.

   

   

   

  Minister Waszczykowski podczas Rady ds. Ogólnych - Bruksela, 13.12.2016

   

   

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
   

  rotator2

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: