close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 20 grudnia 2016

  Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne oraz problematyka bezpieczeństwa regionalnego były głównymi tematami IV Spotkania ministrów Unii Europejskiej z członkami Ligii Państw Arabskich 20 grudnia w Egipcie.

  Program spotkania, w którym wziął udział minister Witold Waszczykowski, dotyczył wielu aspektów współpracy UE-LPA oraz najważniejszych problemów regionalnych. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom związanym  z zagrożeniami terrorystycznymi i ekstremizmem, bieżącą sytuacją w Syrii, Libii, Jemenie i Iraku, sytuacją uchodźców i kryzysem migracyjnym. Wszyscy uczestnicy spotkania opowiedzieli się za współpracą obu organizacji oraz poszukiwaniem wspólnych odpowiedzi na wyzwania regionalne w obszarze gospodarczym, politycznym i społecznym oraz bezpieczeństwa.

   

   

  Minister Waszczykowski w swoim wystąpieniu wyraził nadzieję, że Liga Państw Arabskich pod przewodnictwem nowego Sekretarza Generalnego Ahmeda Aboul Gheita aktywnie włączy się w rozwiązywanie najważniejszych problemów regionu. Problemy migracyjne oraz walka z terroryzmem to obszary, w których Unia dostrzega potencjał współpracy z LPA – powiedział. Minister akcentował przy tym potrzebę rozwiazywania źródłowych przyczyn obu zjawisk we współpracy z krajami regionu. W odniesieniu do Syrii podkreślił, iż najważniejszą sprawą jest ochrona ludności cywilnej oraz dotarcie z pomocą humanitarną do osób poszkodowanych. Zakończenie konfliktu jest możliwe jedynie na drodze politycznego uregulowania, którego najważniejszym elementem powinno być wznowienie konstruktywnych rozmów pokojowych władz z przedstawicielami opozycji – podkreślił szef polskiego MSZ. Minister wskazał na potrzebę zachowania wieloetnicznej i wielokulturowej struktury syryjskiego społeczeństwa. Zachęcał do pojednania narodowego oraz odwołania się do tradycji współistnienia i dialogu chrześcijan z muzułmanami. Polska jest gotowa do udziału w projektach  związanych z ochroną i zabezpieczeniem dziedzictwa kulturowego krajów objętych konfliktami, przede wszystkim Syrii i Iraku – zadeklarował minister Waszczykowski.

   

  Na zakończenie spotkania przyjęto Deklarację, która podsumowała rezultaty debaty. Szefowie dyplomacji krajów UE i LPA, wezwali strony konfliktu syryjskiego do zaprzestania walk w Aleppo i rozwiązania politycznego konfliktu. Podkreślili również potrzebę rozwiązania konfliktu bliskowschodniego w oparciu o przyjęte w tej sprawie rezolucje ONZ. W deklaracji podkreślono wagę konsultacji w gronie państw europejskich i arabskich i zaplanowano regularne spotkania na podobnym poziomie, które będą uwzględniały dialog polityczny, kwestie bezpieczeństwa, zapobieganie konfliktom, pomoc humanitarną oraz zwalczanie terroryzmu. Dostrzeżono także potrzebę konsultacji na poziomie sektorowym innych ministrów, specjalistów oraz realizację wspólnych projektów, które uwzględnią również problematykę współpracy gospodarczej. 

   

  Minister Witold Waszczykowski przewodniczył również zorganizowanym na marginesie Spotkania UE-LPA, konsultacjom ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej z Egiptem, które potwierdziły znaczny potencjał współpracy gospodarczej, politycznej, kulturalnej i turystycznej obu stron. Państwa V4 odnotowały stabilizującą rolę oraz znaczenie Egiptu jako partnera w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz w walce z terroryzmem i islamskim radykalizmem na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

   

  Udział w kairskim szczycie był także okazją do przeprowadzenia szeregu spotkań dwustronnych, służących promocji polskiej kandydatury do Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz omówieniu kwestii regionalnych. Wśród rozmówców znaleźli się m.in. przedstawiciele Tunezji, Omanu i Palestyny, Mauretanii oraz Sudanu.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Wspólna deklaracja szefów dyplomacji państw UE i LPA (jęz. angielski) >>>

  Minister Witold Waszczykowski spotkał się z szefem dyplomacji Palestyny Rijadem al.-Malikim. Fot. K.Leśniak/MSZ
  Minister Witold Waszczykowski na IV Spotkaniu Ministerialnym UE-LPA. Fot. K.Leśniak/MSZ
  Minister Witold Waszczykowski na IV Spotkaniu Ministerialnym UE-LPA. Fot. K.Leśniak/MSZ
  Minister Witold Waszczykowski na IV Spotkaniu Ministerialnym UE-LPA. Fot. K.Leśniak/MSZ
  Minister Witold Waszczykowski na IV Spotkaniu Ministerialnym UE-LPA. Fot. K.Leśniak/MSZ
  Minister Witold Waszczykowski spotkał się z szefem dyplomacji Palestyny Rijadem al.-Malikim. Fot. K.Leśniak/MSZ
  Minister Witold Waszczykowski spotkał się z szefem dyplomacji Palestyny Rijadem al.-Malikim. Fot. K.Leśniak/MSZ
  Minister Witold Waszczykowski na IV Spotkaniu Ministerialnym UE-LPA. Fot. K.Leśniak/MSZ
  20161220_112533
  20161220_125908
  20161220_125951
  20161220_131302
  20161220_112616

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: