close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 7 lipca 2017

  – Mamy do dyspozycji ogromny atut: nasz sojusz transatlantycki, naszą euro-amerykańską wspólnotę wartości i zainteresowań – powiedział minister Witold Waszczykowski podczas Global Forum 2017.

  Dzisiaj powinniśmy trzymać się tego, co zostało przetestowane, co okazało się trwałe i skuteczne w czasach burzliwej przeszłości – ocenił szef polskiego MSZ.

   


   
  Szef polskiej dyplomacji wziął w piątek udział w panelu „Transatlanticism in an Era of Global Volatility.” Otwierając debatę minister zaznaczył, iż nie ulega wątpliwości, że żyjemy dzisiaj w dobie globalnej niestabilności. Polska jest szczególnie zaniepokojona powtarzającymi się próbami podważenia międzynarodowego porządku i faktem, iż niektóre państwa otwarcie kwestionują ten porządek ignorując ustalone normy międzynarodowe, takie jak prymat prawa oraz poszanowanie suwerenności państwowej i integralności terytorialnej. Jednocześnie wyraził przekonanie, że żaden kraj nie może skutecznie walczyć z tym wyzwaniem działając samotnie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy pielęgnowali nasze partnerstwo transatlantyckie.
   
  Minister przedstawił ponadto cztery priorytetowe dla naszego kraju kwestie związane z partnerstwem transatlantyckim: wzmocnienie bezpieczeństwa na wschodniej flance, utrzymanie jedności transatlantyckiej, zapewnienie stabilności Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwa energetycznego. – Naszym głównym dążeniem jest to, aby sojusz transatlantycki zapewniał skuteczne gwarancje bezpieczeństwa dla wschodniej flanki paktu, tworząc równe gwarancje dla wszystkich sojuszników zgodnie z zasadą 360 stopni – wyjaśnił. Jednocześnie podkreślił, jak ważne jest utrzymanie jedności w ramach transatlantyckiego partnerstwa „zarówno w dobrych jak i złych czasach”. – W kontekście rosnących międzynarodowych wyzwań i zawirowań, rozbicie transatlantyckie mogłoby mieć katastrofalne konsekwencje – zaznaczył. Wskazał także, iż koniecznym warunkiem wzmocnienia wspólnoty transatlantyckiej jest stabilna Unia Europejska, stąd przyszłość UE i sukces projektu integracji europejskiej jest jednym z priorytetów naszej polityki. – Jestem pewien, że nasze własne przedsięwzięcia i inicjatywy w ramach UE mogą służyć wzmocnieniu społeczności transatlantyckiej – podkreślił szef polskiej dyplomacji.
   
  Odnosząc się do czwartego z wymienionych celów minister Waszczykowski powiedział, że aspiracją Polski jest także wzmocnienie roli partnerstwa transatlantyckiego w osiągnięciu większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie, a zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej, co było tematem wczorajszych rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem w ramach Szczytu Inicjatywy Trójmorza.

  Gośćmi tegorocznego Global Forum, stanowiącego forum dyskusyjne dla polityków i dyplomatów na tematy związane z demokracją i bezpieczeństwem, byli także wiceministrowie spraw zagranicznych Konrad Szymański i Marek Magierowski, którzy brali udział w panelach „The Visegrad Group in the European Union: V4 Ideas for a Better Europe” i  „Transatlanticism in an Era of Global Volatility”.

  Pierwsza edycja forum odbyła się w 2010 r. we Wrocławiu.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: