close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 6 grudnia 2018

  Głównym tematem dzisiejszych rozmów ministrów spraw zagranicznych we Włoszech był konflikt rosyjsko-ukraiński, w tym niedawne zaostrzenie sytuacji w rejonie cieśniny kerczeńskiej.

  - ‎Rozwiązanie konfliktu między Rosją a Ukrainą jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa europejskiego. Polska nigdy nie uzna nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję, ani nie zaakceptuje nieustającego destabilizowania wschodniej Ukrainy - podkreślił minister Czaputowicz. Wyraził też zaniepokojenie ostatnimi działaniami podważającymi wysiłki zmierzające do uregulowania konfliktu, takimi jak tzw. wybory we wschodniej Ukrainie przeprowadzone z naruszeniem porozumień mińskich, bezprawnie wprowadzonymi przez Federację Rosyjską ograniczeniami w swobodzie żeglugi w rejonie Morza Azowskiego czy użycie siły zbrojnej przeciwko ukraińskim okrętom i marynarzom. Zwrócił przy tym uwagę na pogarszającą się sytuację humanitarną w strefie konfliktu i przypomniał o ponad 10 tysiącach ofiar śmiertelnych i 1,5 mln osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Minister Jacek Czaputowicz zwrócił też uwagę, że Specjalna Misja Monitorująca OBWE na Ukrainie, w skład której wchodzi kilkuset obserwatorów międzynarodowych, w tym 40 Polaków, to na chwilę obecną jedyne narzędzie międzynarodowe umożliwiające relatywnie obiektywne monitorowanie sytuacji na miejscu.

   


  W swoim dzisiejszym wystąpieniu na forum OBWE minister Jacek Czaputowicz przypomniał też o niezmiennym poparciu ze strony Polski dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji.


  W świetle pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie minister Czaputowicz wezwał do aktywniejszego wykorzystania mechanizmów OBWE do deeskalacji napięcia. Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę modernizacji „Dokumentu Wiedeńskiego 2011”, przypominając inicjatywę Polski w tym zakresie z 2015 r. dotyczącą zapobiegania niebezpiecznym incydentom wojskowym. - To optymalny sposób na obniżenie ryzyka, zwiększenie przejrzystości, a jednocześnie redukcję napięć – ocenił. Szef polskiej dyplomacji przypomniał jednocześnie w swoim wystąpieniu‎, że Polska ‎opowiada się za upowszechnianiem standardów demokratycznych, promowaniem praw człowieka i podstawowych wolności.


  Minister Czaputowicz wziął także udział w specjalnym spotkaniu zorganizowanym przez delegację Ukrainy poświęconym sytuacji na Krymie i w rejonie Morza Azowskiego. Uczestnicy spotkania podkreślali, że agresja rosyjska na Ukrainę to wyraźne pogwałcenie prawa międzynarodowego. Szef polskiego MSZ nawiązał do swojej niedawnej wizyty w Kijowie oraz wręczenia nagrody "Pro Dignitate Humana" ukraińskiemu reżyserowi Olehowi Sencowowi więzionemu przez rosyjskie władze. Nagrodę przyznano w uznaniu zasług Ołeha Sencowa w dziedzinie praw człowieka, bezkompromisowych działań podjętych na rzecz ochrony praw osób prześladowanych i narażonych na represje, jak również za ochronę praw jednostki i szacunek dla ludzkiej godności, jak podkreślał minister Czaputowicz w trakcie wizyty w Kijowie.

   


  Szef polskiego MSZ wskazał, że międzynarodowa reakcja na agresywne działania militarne Rosji w rejonie Morza Azowskiego i cieśniny kerczeńskiej będzie determinować zachowania tego kraju w przyszłości. Minister wskazał na potrzebę skuteczniejszej i bardziej zdecydowanej reakcji ze strony społeczności międzynarodowej wobec działań ze strony Moskwy.


  Przy okazji Rady Ministerialnej OBWE minister Czaputowicz odbył ponadto szereg spotkań dwustronnych.


  ‎Z przewodniczącym delegacji amerykańskiej Wessem Mitchellem szef polskiej dyplomacji rozmawiał na temat możliwych reakcji społeczności międzynarodowej w odpowiedzi na agresywne działania Rosji na Morzu Azowskim. Rozmówcy zgodzili się, że niezbędne są stanowcze działania zmierzające do pilnego uwolnienia nielegalnie przetrzymywanych przez Rosję marynarzy. Spotkanie poświęcone było również kwestiom bilateralnym, w szczególności współpracy w obszarze bezpieczeństwa, energetyce. Dotyczyło też kwestii ułatwień wizowych i możliwości włączenia obywateli polskich do programu Visa Waiver Programme.

   


  Z kolei w trakcie spotkania z szefową kanadyjskiej dyplomacji Chrystią Freeland minister Jacek Czaputowicz potwierdził chęć zacieśniania naszej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki wschodniej. Rozmowa dotyczyła m.in. możliwych działań społeczności międzynarodowej w związku z sytuacją na Ukrainie, w tym w związku z ostatnimi wydarzeniami na Morzu Azowskim.


  ‎Minister Jacek Czaputowicz spotkał się też z ministrami spraw zagranicznych Republiki Armenii - Zohrabem Mnatsakanayem, ‎Republiki Mołdawii - Tudorem Ulianovschim oraz Republiki Kirgijskiej - Chingizem Aidarbekovem. Rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych, ale także m.in. Partnerstwa Wschodniego w kontekście przypadającej w przyszłym roku 10. jego rocznicy.


  Rada Ministerialna jest najważniejszym dorocznym wydarzeniem OBWE, w którym biorą udział delegacje 57 państw uczestniczących OBWE oraz kilkunastu państw partnerskich. Rada, która rozpoczęła się dziś w Mediolanie, nieformalnie kończy przewodnictwo Włoch w Organizacji, a od 2019 r. funkcję obejmuje Słowacja.


  Warszawa jest z kolei gospodarzem dwóch największych konferencji wymiaru ludzkiego OBWE – Spotkania Przeglądowego Wymiaru Ludzkiego (HDIM) oraz Seminarium Wymiaru Ludzkiego. Wydarzenia te organizowane są przez instytucję autonomiczną OBWE, ODHIR (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka), którego siedziba znajduje się w Warszawie.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: