close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 22 listopada 2012

  Księgę Pamiątkową „Consul est iuris et patriae defensor” dedykowaną ś.p. Andrzejowi Kremerowi wręczył w czwartek 22 listopada pani Marii Kremer Minister Radosław Sikorski. Uroczystość była okazją do wspomnienia postaci Ministra Kremera, jego dorobku naukowego oraz zasług w służbie konsularnej i dyplomatycznej.

  - „Konsul obrońcą prawa i ojczyzny” – taki jest tytuł książki i to motto dobrze podsumowuje dzieło Andrzeja Kremera, współautora nowoczesnej służby konsularnej wolnej Polski. Dlatego nieprzypadkowo nagroda „Konsul Roku” została nazwana imieniem Andrzeja Kremera – powiedział podczas uroczystości Minister Radosław Sikorski. - Czuło się solidność, dojrzałość poglądów Andrzeja, dlatego zawsze na nich polegałem. Andrzej zasłużył się ojczyźnie i wszyscy, jak tu jesteśmy, wiemy, jak bardzo go nam brakuje – podkreślił Minister. 

   

  Wydana przez MSZ publikacja pod redakcją ks. prof. Franciszka Longchamps de Bériera, prof. Ryszarda Sarkowicza oraz Podsekretarza Stanu w MSZ Macieja Szpunara to zbiór 25 artykułów z zakresu dwóch dziedzin naukowych, którym poświęcał się doktor Andrzej Kremer: prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej oraz prawa międzynarodowego i konsularnego. Autorzy artykułów to naukowcy m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

   

  Andrzej Kremer był związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych od 1991 roku. Był wicekonsulem i konsulem generalnym RP w Hamburgu, Kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bonn, wicedyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa, dyrektorem Departamentu Konsularnego, zastępcą i dyrektorem Departamentu Prawno- Traktatowego. Od 10 marca 2008 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w MSZ odpowiedzialnego za sprawy konsularne, prawno- traktatowe i wschodnie. Andrzej Kremer był współautorem koncepcji i programu Partnerstwa Wschodniego, uczestniczył także w procesie zawarcia umowy dotyczącej statusu sił zbrojnych USA na terytorium RP (tzw. SOFA) oraz umowy uzupełniającej do NATO SOFA.   Został odznaczony ukraińskim „Orderem za zasługi”, odznaką MSZ „Bene Merito” oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, 10 kwietnia 2010 r.

   

  25 października 2010 r. Minister Spraw Zagranicznych, dla uczczenia pamięci Andrzeja Kremera, ustanowił doroczną nagrodę jego imienia - „Konsul Roku” dla wyróżniających się urzędników konsularnych.  

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Uroczystość przekazania Księgi Pamiątkowej „Consul est iuris et patriae defensor”. Od lewej: Maria Kremer, Minister Radosław Sikorski, Ambasador Jarosław Czubiński
  Wspomnienie o Ministrze Kremerze wygłoszone przez Ambasadora Jarosława Czubińskiego
  Głównym redaktorem Księgi Pamiątkowej był ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier (pierwszy z prawej)
  Uroczystość prowadził Podsekretarz Stanu w MSZ Maciej Szpunar
  Prezentacja Księgi przez ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier
  Prezentacja Księgi przez ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier
  Wystąpienie Ministra Radosława Sikorskiego
  Wystąpienie Ministra Radosława Sikorskiego
  Wystąpienie Ministra Radosława Sikorskiego
  Przekazanie księgi pani Marii Kremer
  Przekazanie księgi pani Marii Kremer
  Podpisanie Księgi
  Wpis Ministra Radosława Sikorskiego w Księdze Pamiatkowej przekazanej Marii Kremer

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: