close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 15 maja 2015

  Głównymi tematami spotkania w Bratysławie był nadchodzący Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Rydze, europejskie aspiracje wschodnich partnerów i kwestie liberalizacji wizowej.

  W spotkaniu w stolicy Słowacji wzięli udział szefowie dyplomacji Polski, Czech, Słowacji, Węgier i wschodnioeuropejskich państw sąsiedzkich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, a także, sprawującej obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Łotwy. W rozmowach uczestniczyli też ministrowie spraw zagranicznych Szwecji i Rumunii, które silnie wspierają unijną politykę na rzecz Partnerstwa Wschodniego. Spotkanie odbyło się na zaproszenie słowackiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

   

  Obrady z udziałem Wysokiej Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federiki Mogherini i Komisarza ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johanesa Hahna poświęcone były przede wszystkim Szczytowi Partnerstwa Wschodniego w Rydze 21 i 22 maja.

   

  - Partnerstwo Wschodnie dowiodło swojej skuteczności w wielu obszarach współpracy – mówił w swym wystąpieniu minister Grzegorz Schetyna. - Powinniśmy nadal budować tę politykę w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia. Liczę na to, że Szczyt w Rydze zdecydowanie potwierdzi wolę Unii Europejskiej i naszych wschodnich partnerów do kontynuowania tej formy współpracy - dodał szef polskiej dyplomacji, przedstawiając oczekiwania Polski związane z nadchodzącym spotkaniem.

   

  Ministrowie wyrazili nadzieję, że Szczyt PW przyniesie konkretne rezultaty, pogłębiające i wzmacniające unijną ofertę współpracy ze wschodnimi partnerami. Podkreślili znaczenie rozwoju tej polityki, a w szczególności konieczność jej dopasowania do potrzeb i ambicji państw partnerskich z jednej strony oraz interesów i wartości, którymi kieruje się Unia Europejska z drugiej.

   

  Szefowie dyplomacji położyli silny nacisk na kwestie mobilności. Zaznaczyli, że mają nadzieję na podjęcie na Szczycie decyzji gwarantujących dalsze postępy procesu liberalizacji wizowej z państwami PW, w tym zniesienie wiz do Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy i Gruzji w niedalekiej przyszłości.

   

  W Bratysławie omówiono także oczekiwania wobec partnerów – przede wszystkim związane z koniecznością konsekwentnej realizacji reform, wynikających ze zobowiązań związanych z podpisaniem przez Gruzję, Mołdawię i Ukrainę umów stowarzyszeniowych wraz z częściami poświęconymi ustanowieniu pogłębionych stref wolnego handlu (DCFTA).

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: