close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 15 września 2017

  Podsekretarzem stanu odpowiedzialnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych za sprawy prawne i traktatowe został Jacek Czaputowicz. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło podpisała nominację z dniem 15 września br.

   

  Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, doktorem nauk politycznych (Instytut Studiów Politycznych PAN) oraz doktorem habilitowanym nauk humanistycznych (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW).


  W latach 70. i 80. działał w opozycji demokratycznej. W latach 1988-90 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. W 1990 r. rozpoczął pracę w MSZ - był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa (1990-92). Od 1998 do 2006 r. był zastępcą Szefa Służby Cywilnej. W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. Od 2008 do 2012 r. był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od stycznia 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Akademii Dyplomatycznej MSZ. 


  Jest autorem ponad 100 artykułów i monografii naukowych, m.in.: „Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja”, PWN 2007; „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje”, PWN 2012, „Suwerenność", PISM 2013.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
                                                            

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: