close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 13 grudnia 2012

  Większość Holendrów chętnie zaprzyjaźni się z Polakami, chce z nimi współpracować czy mieć za sąsiadów – pokazuje badanie holenderskiej opinii publicznej zlecone przez MSZ.

  Nie potwierdził się zatem kreowany przez niektóre holenderskie media oraz Partię na rzecz Wolności wizerunek Polaka, który ma problemy z przestrzeganiem prawa lub nagminnie łamie przepisy ruchu drogowego. Jedynie co 6-ty ankietowany Holender utożsamia polską migrację ze wzrostem  wydatków na opiekę społeczną. Ambasada RP w Hadze konsekwentnie walczy ze stereotypami nt. Polski i Polaków w Holandii. Najgłośniejszym przykładem była ostra reakcją na początku roku ws.  dyskryminacyjnego portalu internetowego zachęcającego Holendrów do składania skarg na osoby z Europy Środkowo-Wschodniej. Polscy dyplomaci od momentu uruchomienia domagali się jego likwidacji i jednoznacznego potępienia go przez władze holenderskie.

   

   

  Holendrzy akceptują Polaków w różnych rolach społecznych. Dopuszczają możliwość przyjazdu Polaków do Holandii w charakterze turystów (89 proc), chętnie zaprzyjaźnią się z Polakami (76 proc. wskazań), nie mają nic przeciwko sąsiadowaniu z naszymi rodakami (62 proc.), a także współpracy z wywodzącym się z nad Wisły kolegą (68 proc.). Az 73 proc. badanych Holendrów uważa, Polacy wykonują prace sumiennie i rzetelnie. Według 64 proc. badanych, holenderscy pracodawcy są usatysfakcjonowani  pracą Polaków. Dwukrotnie więcej Holendrów (prawie 40 proc.) uważa, że Polacy dobrze lub bardzo dobrze pasują do społeczeństwa holenderskiego.

   

   

  Takie wyniki badań opinii o Polsce i Polakach zaprezentowano 12 grudnia w Hadze. Sondę, na zlecenie MSZ, wykonał Instytut Spraw Publicznych, który przy współpracy z holenderskim ośrodkiem badania opinii publicznej GfK Nederland dokonał analizy zebranych danych.

   

   

  Jesienią 2012 r. przebadano reprezentatywna grupę 1000 osób techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) przy użyciu panelu internetowego (Multi Access Panel).

   

   

   

  Prezentacja wyników badania (w języku angielskim)

   

   

  Główne wnioski z badania (w języku polskim)

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: