close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 27 kwietnia 2012

  W związku z objęciem przez Ministra Mikołaja Dowgielewicza funkcji wicegubernatora w Banku Rozwoju Rady Europy, Premier Donald Tusk przyjął 26 kwietnia 2012 r. jego rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

  Mikołaj Dowgielewicz od stycznia 2010 roku odpowiadał w MSZ za sprawy europejskie. Wcześniej, od końca 2007 roku, sprawował funkcję sekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej. W lipcu 2008 roku został powołany na urząd pełnomocnika rządu do spraw przygotowania organów administracji rządowej do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Był odpowiedzialny za całość przygotowań oraz przebieg pierwszej historycznej prezydencji Polski w Radzie UE. Było to bezprecedensowe wyzwanie dla całej administracji państwowej.

  Mikołaj Dowgielewicz, jako minister do spraw europejskich, pełnił swoją funkcję najdłużej spośród swoich odpowiedników ze wszystkich 27 państw członkowskich UE. - Są w życiu instytucji momenty smutne, kiedy czuje się, że odchodzi podpora. Mikołaju, byłeś dobrym duchem resortu – powiedział Minister Radosław Sikorski żegnając Ministra Dowgielewicza podczas uroczystości w MSZ. - Byłeś nie tylko sekretarzem stanu, wiceministrem spraw zagranicznych, ale także pełnomocnikiem rządu ds. prezydencji. Nie muszę Ci mówić, jakim sukcesem była ona dla Polski, dla urzędu i dla Ciebie osobiście. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystko, co zrobiłeś. Będzie nam Ciebie brakowało – dodał Minister Sikorski.

  W podziękowaniu za wieloletnią służbę Minister Radosław Sikorski wręczył Ministrowi Mikołajowi Dowgielewiczowi kopię przedwojennej szpady dyplomatycznej.

  Dotychczasowa praca zawodowa Mikołaja Dowgielewicza była związana z problematyką europejską.  W latach 1998-2000 pracował w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Zagranicznych, następnie jako doradca Przewodniczącego Komisji Prawa Europejskiego Sejmu RP (2000–2001). Od 2003 r. Mikołaj Dowgielewicz był doradcą przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa. Rok później objął stanowisko rzecznika prasowego Komisji Europejskiej ds. Stosunków Instytucjonalnych i Komunikacji Społecznej, był też członkiem gabinetu wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Margot Wallström.

  Mikołaj Dowgielewicz 2 maja br. rozpocznie kadencję wicegubernatora Banku Rozwoju Rady Europy. Będzie odpowiedzialny za kraje Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Rada Zarządzająca wybrała na to stanowisko Mikołaja Dowgielewicza 30 marca br. przez aklamację.  Jego kandydatura została zarekomendowana Radzie przez Gubernatora Banku, Rolfa Wenzela, spośród 9 kandydatów zgłoszonych na to stanowisko.

  Marcin Bosacki
  Rzecznik Prasowy

   


  Zobacz również:


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: