close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 12 czerwca 2013

  W dniach 7-8 czerwca 2013 r. w Gdańsku odbyło się kolejne plenarne posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

  W spotkaniu uczestniczyli też członkowie Międzynarodowej Rady Centrów Dialogu i Porozumienia oraz przedstawiciele resortów spraw zagranicznych. We wstępnych wystąpieniach współprzewodniczący Grupy podzielili się z uczestnikami swoja analizą i oceną wewnętrznych procesów politycznych w Polsce i Rosji oraz ich wpływem na wzajemne stosunki między oboma państwami. W wielu sprawach odnotowano postęp. W szczególności dotyczy to polsko-rosyjskich relacji w sferze gospodarki, wymiany handlowej, jak również współpracy w dziedzinie kultury i nauki.

   

  Współprzewodniczący przedstawili też informację o zaawansowaniu prac uzgodnionych na sesji w Moskwie (3 grudnia 2012 r.) – w okresie, który minął od ostatniego posiedzenia. Określono tematy możliwych wspólnych projektów, które będą powiązane ze zbliżającymi się rocznicami wielkich historycznych wydarzeń, które przypadają na lata 2014 i 2015 – uroczyście obchodzonymi zarówno w Polsce, jak i w Rosji; dotyczy to setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej, 70. rocznicy Powstania Warszawskiego (1 sierpnia 2014 r.) i wyzwolenia przez Armię Czerwoną obozu Auschwitz-Birkenau (styczeń 2015 r.), jak również zwycięstwa nad Trzecią Rzeszą w II wojnie światowej (9 maja 2015 r.).

   

  Uczestnicy posiedzenia zapoznali się ze szczegółową informacją i oceną wyników polsko-rosyjskiej umowy o bezwizowym reżimie w ruchu granicznym obywateli Polski udających się do obwodu kaliningradzkiego i poszerzonej strefy swobodnego ruchu obywateli Rosji na obszarze północno-wschodniej Polski przylegających do terytorium Federacji Rosyjskiej. Z aprobatą przyjęto informacje o współpracy służb archiwalnych Polski i Rosji, którą zaprezentowali dyrektorzy odpowiednich państwowych agend.

   

  Kierownicy polskich i rosyjskich projektów dokumentacyjnych i badawczych zapoznali uczestników posiedzenia z przyjętą metodologią w pracach nad wspólnym zbiorem dokumentów pt. Związek Radziecki a polskie polityczno-wojskowe podziemie, jak również ze stanem prac nad edycją zbioru dokumentów dotyczących stosunków polsko-radzieckich w latach 1918-1945. W tym kontekście uczestnicy z uwagą odnieśli się do tych spraw, które wywołują szczególny rezonans społeczny z naciskiem na niepublikowane dokumenty związane z „obławą augustowską 1945 r.” i tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie Zachodniej w roku 1943 („rzeź wołyńska”).

   

  Podczas posiedzeń omówiono też sprawy dwustronnej współpracy w sferze oświaty i porozumienia o wzajemnym uznaniu dokumentów dotyczących wykształcenia i z uwzględnieniem zaleceń przyjętych na Forum Regionów
  w Niżnym Nowogrodzie (maj 2013). Uczestnicy posiedzenia wysłuchali informacji dyrektorów o działalności polskiego i rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia oraz wyrazili swoje opinie zorientowane na harmonizację ich pracy, jak również na współdziałanie z innymi organizacjami.

   

  Grupa wyraziła wdzięczność amb. Piotrowi Stiegnijowi, byłemu dyrektorowi moskiewskiego Centrum za pracę w czasie powstawania Centrum i na pierwszym etapie jego działalności.

  W trakcie posiedzenia były poruszone też sprawy, które utrudniają realizację wspólnych projektów. Strona polska zwróciła uwagę na sprawy nieuregulowane, a w szczególności na przewlekanie decyzji dotyczących przekazania Polsce wraku samolotu TU-154 M, który uległ katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. oraz budowy pomnika ofiar tej katastrofy.

   

  Polscy i rosyjscy członkowie Grupy odnotowali ogromne pozytywne znaczenie postępu w stosunkach między zwierzchnikami i wiernymi Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Podkreślili szczególnie ważne znaczenie wspólnego Przesłania z 17 sierpnia 2012 r. zawierającego nadzieję na kontynuację i realizację celu, do którego zmierzają autorzy tego dokumentu – zwierzchnicy obu kościołów.

   

  Uczestnicy sesji wysłuchali informacji prezydenta miasta Gdańsk o doświadczeniach regionalnej współpracy, z uwzględnieniem bezwizowego reżimu dla mieszkańców Polski i Rosji w ramach małego ruchu granicznego.

  Podczas posiedzenia uczestnicy Grupy spotkali się z Lechem Wałęsą, byłym Prezydentem Polski i przywódcą ruchu „Solidarność”.

  Grupa zapoznała się z wysoką oceną jej pracy przez międzynarodowe środowiska polityczne i naukowe oraz organizacje międzyrządowe. Uczestnicy odnotowali, że prace Grupy przebiegały w rzeczowej i konstruktywnej atmosferze – w duchu wzajemnego zrozumienia znaczenia zadań, które sprzyjają usuwaniu zakorzenionych przesądów i stereotypów stanowiących źródło braku zaufania.

   

  Następne posiedzenie Grupy odbędzie się w listopadzie 2013 r. w Kaliningradzie. Dokładna data będzie uzgodniona w trybie roboczym.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: