close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • „Gdyby opozycja nie przyjęła warunków wynegocjowanego porozumienia, pozycja Janukowycza znacznie by się wzmocniła” podkreślił Minister Radosław Sikorski dodając, że już w kilka minut po jego podpisaniu siły bezpieczeństwa zaczęły się wycofywać spod pałacu prezydenckiego w Kijowie. „Rozpad reżimu rozpoczął się niezwykle szybko”.   

   

  Pytany o ocenę obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie, szef polskiej dyplomacji wskazał, że władzę sprawuje demokratycznie wybrany parlament oraz jego nowy przewodniczący, który działa jako tymczasowa głowa państwa. „Na nowych władzach spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie jedności kraju przy poszanowaniu różnorodności regionalnej oraz etnicznej Ukrainy”.  Minister Sikorski wyraził nadzieję, że niezależnie od faktu, że dynamika zmian politycznych na Ukrainie wyszła poza ramy przewidziane w porozumieniu, nowe władze będą działać w duchu kompromisu oraz zainicjują  proces trudnych reform, które pozwolą na powrót tego kraju na drogę integracji z UE.

  Szef polskiej dyplomacji przypomniał w tym kontekście, że masowe protesty społeczne na Ukrainie rozpoczęły się po decyzji prezydenta W. Janukowycza o niepodpisywaniu umowy stowarzyszeniowej z UE.

   

  Minister Sikorski podkreślił, że specjalny wysłannik Prezydenta Federacji Rosyjskiej odegrał konstruktywną rolę w trakcie negocjacji pomiędzy rządem i opozycją. Pomimo faktu że Ambasador W. Łukin nie złożył podpisu pod tekstem porozumienia, w obliczu gwałtownej erozji obozu władzy na Ukrainie, Rosja zaczęła się domagać wprowadzenia w życie jego postanowień.  „Nowy rząd Ukrainy powinien prowadzić dialog z Moskwą, również ze względu na konieczność utrzymania obniżonych cen za dostawy gazu oraz aby nie dopuścić do tego, aby Rosja grała kartą separatystyczną”.  

  W odpowiedzi na pytanie czy Moskwa pogodzi się z niezależnością Kijowa, Minister Sikorski zdecydowanie podkreślił, że  „Ukraina jest w pełni niepodległym państwem, którego suwerenność i granice zostały  zagwarantowane w drodze deklaracji budapesztańskiej, podpisanej przez Wielką Brytanię, USA i Rosję”. Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że Ukraina dobrowolnie zrezygnowała z posiadanych zasobów broni nuklearnej, otrzymując w zamian gwarancje, których Rosja musi przestrzegać.  Minister podkreślił w tym kontekście po raz kolejny, że „użycie karty separatystycznej to bardzo niebezpieczna gra”. 

   

  Radosław Sikorski ocenił, że wielu uczestników masowych protestów społecznych na Ukrainie oczekuje przede wszystkim powstania nowej klasy politycznej, która wolna od korupcji zerwie z dotychczasową praktyką kleptokracji.  „Są politycy, którzy  wiedzą co należy zrobić, cieszący się zaufaniem Zachodu oraz potrafiący rozmawiać z Rosją” podsumował Minister Sikorski.          

   


     Zapis rozmowy dostępny jest pod poniższym linkiem: transkrypt


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: