close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała w środę kandydatury dwojga wiceministrów spraw zagranicznych na ambasadorów: Henryki Mościckiej-Dendys - w Kopenhadze i Leszka Soczewicy - w Bratysławie.

   

  Kandydatury rekomendował posłom szef resortu spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Jak podkreślił na początku posiedzenia komisji, nieprawdziwe są wszelkie spekulacje na temat tego, że kierowanie wiceszefów MSZ na placówki zagraniczne to forma "ucieczki" w obliczu zagrożenia przegraną w jesiennych wyborach parlamentarnych. Mówił, że procedura związana ze skierowaniem obojga kandydatów na placówki rozpoczęła się już na początku marca.

   

  Mościcka-Dendys prezentując koncepcję swej pracy jako ambasadora podkreśliła, że Polskę i Danię łączą coraz silniejsze relacje gospodarcze, wspólne spojrzenie na politykę bezpieczeństwa, konieczność wzmacniania wschodniej flanki NATO, a także zainteresowanie wschodnim sąsiedztwem UE i wspólne spojrzenie na przyszłość Unii.

   

  "Chcemy raczej więcej niż mniej Europy, a jako kraje pozostające poza strefą euro chcemy być blisko dyskusji o nowej architekturze unii gospodarczej i walutowej; nie chcemy, aby wpłynęła ona na funkcjonowanie jednolitego rynku" - powiedziała wiceminister. Zaznaczyła, że są oczywiście tematy, które dzielą, przede wszystkim polityka klimatyczna.

   

  Jak mówiła, w swej pracy będzie chciała skupić się też na promocji wśród Duńczyków pozytywnego wizerunku Polski i Polaków. "Duńczycy nadal stosunkowo mało o nas wiedzą, a ich postrzeganie Polski często jest obciążone bagażem negatywnych stereotypów i doświadczeń z czasów żelaznej kurtyny" - mówiła. Dodała, że aby temu przeciwdziałać, będzie starała się uruchomić bliskie kontakty społeczne, akademickie i samorządowe.

   

  Schetyna poinformował, że zmiana na stanowisku ambasadora w Bratysławie wynika z tego, iż obecny ambasador Tomasz Chłoń został pełnomocnikiem rządu ds. organizacji szczytu NATO w Warszawie w 2016 r.

   

  Soczewica przedstawiając koncepcję swej pracy na stanowisku ambasadora w Bratysławie podkreślił, że będzie chciał skupić się z jednej strony na dynamicznie rozwijających się relacjach gospodarczych między Polską a Słowacją, a z drugiej - na sprawach bezpieczeństwa.

  Podkreślił, że rola Słowacji w tej ostatniej kwestii, jako wschodniej flanki NATO, będzie zapewne rosła w najbliższych latach ze względu na brak perspektyw na szybką poprawę sytuacji bezpieczeństwa na Wschodzie.

   

  Zaznaczył, że wartość polsko-słowackich obrotów handlowych w 2014 r. wyniosła 7,2 mld euro; z dodatnim bilansem dla Polski, która na Słowację wyeksportowała towary o wartości ponad 4 mld euro. Polska jest trzecim największym partnerem ekonomicznym Słowacji po Niemcach i Czechach.

   

  Soczewica zapowiedział, że będzie wspierał polskich przedsiębiorców na Słowacji, a także starał się działać na rzecz rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej. Będzie też wspierał współpracę przemysłów obronnych naszych krajów.

  Henryka Mościcka-Dendys jest zawodowym dyplomatą, absolwentką prawa i filologii klasycznej Uniwersytetu Śląskiego. W 2007 r. na Uniwersytecie Warszawskim obroniła doktorat z zakresu prawa międzynarodowego. Zasiada w Radzie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

   

  Z MSZ, do którego trafiła w ramach otwartego konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną, związana jest od 2002 r. Przeszła w tym czasie kolejne szczeble kariery zawodowej od attache do pierwszego radcy.

   

  Od początku zajmowała się przede wszystkim z polityką europejską, najpierw w Departamencie Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych (2002 r.), potem jako ekspert w biurze Komisarza ds. Demokratycznego Rozwoju Rady Państw Morza Bałtyckiego w Kopenhadze (2003 r.).

   

  Po powrocie z Danii w Departamencie Unii Europejskiej zajmowała się koordynacją polityki europejskiej. W latach 2007-2011 pracowała jako I sekretarz, a następnie radca w ambasadzie w Berlinie.

   

  W latach 2011-12 była zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej ds. Instytucjonalnych i Europy Północnej. Od sierpnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. była dyrektorem Departamentu Polityki Europejskiej. W kwietniu 2013 r. objęła stanowisko podsekretarza stanu w MSZ ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka, które pełni do dziś.

   

  Mościcka-Dendys zna biegle niemiecki i angielski, a także rosyjski. W listopadzie 2012 r. została odznaczona przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi.

   

  Leszek Soczewica jest z wykształcenia cybernetykiem, absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Ma stopień generała dywizji w rezerwie. Ukończył studia ekonomiczne w USA i podyplomowe studia politologiczne w rzymskiej Akademii Obrony NATO. Przez 35 lat służył w wojsku polskim, gdzie zajmował się różnymi aspektami polityki zagranicznej MON. Kierował m.in. Departamentem Wojskowych Spraw Zagranicznym, Zarządem Strategicznym Sztabu Generalnego WP oraz Zarządem Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych.

   

  Dwukrotnie przebywał na placówkach zagranicznych. Po wejściu Polski do NATO w 1999 r. otwierał attachat wojskowy w Lizbonie, pełnił jednocześnie funkcję polskiego oficera łącznikowego w miejscowym dowództwie regionalnym NATO.

   

  Był także attache obronnym, wojskowym, morskim, lotniczym w ambasadzie RP Waszyngtonie. Był też polskim przedstawicielem w komisji nadzorczej państw neutralnych w Republice Korei. Od lipca 2014 r. jest podsekretarzem stanu w MSZ ds. amerykańskich i polityki bezpieczeństwa. Zna angielski, portugalski i rosyjski. (PAP)

   

  Źródło: PAP, mzk/ gma/

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: