close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • FOTOGALERIA I MULTIMEDIA

 • O Europejskim Funduszu na rzecz Demokracji (EED), jego strukturze organizacyjnej, statusie prawnym, zadaniach i priorytetowych obszarach działania z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych rozmawiał wybrany na dyrektora wykonawczego EED podsekretarz stanu w MSZ Jerzy Pomianowski. - Polskie organizacje pozarządowe stanowią naturalne zaplecze dla przyszłej działalności EED jako organizacje, których doświadczeniem jest udział nie tylko w polskiej transformacji systemowej, ale także wsparcie przemian demokratycznych we wschodnim sąsiedztwie UE, w szczególności na Ukrainie, Białorusi, czy w Mołdowie. Z tego doświadczenia EED będzie na pewno korzystać – podkreślił wiceminister Jerzy Pomianowski.

  Podsekretarz Stanu w MSZ Jerzy Pomianowski podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy Fundacji Solidarności Międzynarodowej
  Od lewej: wiceminister Jerzy Pomianowski oraz prezes Polskiej Fundacji Solidarności Międzynarodowej Krzysztof Stanowski
  Podsekretarz Stanu w MSZ Jerzy Pomianowski
  Spotkanie zostało zorganizowane w związku z wyborem wiceministra Jerzego Pomianowskiego na stanowisko dyrektora wykonawczego EED w styczniu 2013 r.
  Spotkanie zostało zorganizowane w związku z wyborem wiceministra Jerzego Pomianowskiego na stanowisko dyrektora wykonawczego EED w styczniu 2013 r.
  Podsekretarz Stanu w MSZ Jerzy Pomianowski
  Podsekretarz Stanu w MSZ Jerzy Pomianowski
  Od lewej: wiceminister Jerzy Pomianowski oraz prezes Polskiej Fundacji Solidarności Międzynarodowej Krzysztof Stanowski
  Podsekretarz Stanu w MSZ Jerzy Pomianowski
  Podsekretarz Stanu w MSZ Jerzy Pomianowski
  Podsekretarz Stanu w MSZ Jerzy Pomianowski
  Spotkanie zostało zorganizowane w związku z wyborem wiceministra Jerzego Pomianowskiego na stanowisko dyrektora wykonawczego EED w styczniu 2013 r.