close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • FOTOGALERIA I MULTIMEDIA

  • Organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego Warsaw Security Forum odbywa się już po raz piąty. Jest to platforma wymiany doświadczeń i poglądów w obszarze polityki bezpieczeństwa, w której uczestniczą zarówno organizacje pozarządowe i think-tanki, jak i przedstawiciele instytucji rządowych państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i krajów partnerskich. 2018-10-24