close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

    Strona Archiwalna
    Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

  • FOTOGALERIA I MULTIMEDIA

  • Prezydencki Medal Wolności przyznany przez Baracka Obamę legendarnemu emisariuszowi Polskiego Państwa Podziemnego i byłemu pracownikowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych II Rzeczpospolitej Janowi Karskiemu trafił do Muzeum Miasta Łodzi. Na mocy porozumienia między MSZ, a muzeum z 10 czerwca „O przekazaniu pieczy nad medalem”, odznaczenie będzie częścią stałej wystawy Gabinetu Profesora Karskiego. Podpisanie porozumienia miało na celu spełnienie woli Jana Karskiego, który przekazał wszystkie pamiątki po sobie, w tym ordery, do Muzeum Miasta Łodzi, a adres muzeum uznał za swój adres w Polsce. Aktu przekazania medalu dokonano biorąc pod uwagę wyrażaną wielokrotnie publicznie opinię zamieszkałych w Polsce krewnych Jana Karskiego. Najwyższe amerykańskie odznaczenie cywilne zostało pośmiertnie nadane Janowi Karskiemu za odwagę, poświęcenie i bohaterską niezłomność w informowaniu i zabieganiu o uwagę przywódców Zachodu wobec Holokaustu, rozgrywającego się na okupowanych przez nazistów ziemiach polskich.