close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WYJAŚNIENIA I SPROSTOWANIA

 • W związku z opublikowanym 24 listopada 2017 r. w portalu „Wiadomości Handlowe” artykułem pt. „Nowa opinia MSZ o zakazie handlu w niedziele. Przepisy mogą być niezgodne z prawem UE!” (https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/nowa-opinia-msz-o-zakazie-handlu-w-niedziele-przep,43565) Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że wbrew błędnej sugestii w nim zawartej, Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej wniosku i poprawek ujętych w dodatkowym sprawozdaniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z 23 listopada br. nie stwierdza niezgodności projektu z prawem unijnym.


  W przedmiotowej opinii MSZ odniosło się do dwóch kwestii: obowiązku notyfikacji w trybie przewidzianym dyrektywą 2015/1535 ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego oraz swobody przepływu towarów.


  Należy zwrócić uwagę, że poprawki sejmowe zmierzają do zniesienia ograniczeń dla sklepów i platform internetowych. Z tego względu na wyraźny wniosek komisji sejmowej opinia potwierdza, że nie ma konieczności notyfikowania projektu Komisji Europejskiej.


  Jeżeli chodzi o swobodę przepływu towarów – która to kwestia została podniesiona już w pierwszej opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych (do pierwszego sprawozdania komisji) ¬– poprawki naniesione w drugim czytaniu rozszerzają katalog wyłączeń spod zakazu handlu w niedzielę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w przedstawionej opinii zwróciło uwagę, że zakaz handlu, któremu towarzyszy szeroki katalog wyłączeń, może być uznany za zgodny z prawem UE o ile nie stawia produktów polskich w sytuacji lepszej, niż produkty pochodzące z innych państw członkowskich. Aby wykazać, że ustawa zachowuje równe traktowanie towarów polskich i pochodzących z innych państw członkowskich, MSZ wskazało na potrzebę odpowiedniego uzupełnienia uzasadnienia projektu.


  Jeszcze raz podkreślamy, że tezy zawarte w artykule redaktora Pawła Jachowskiego stanowią nadinterpretację opinii MSZ z 23 listopada br., która nie zawiera żadnych nowych uwag w stosunku do pierwszej opinii, ani nie jest opinią negatywną. Zwraca jedynie uwagę na potrzebę uzupełnienia uzasadnienia – tak aby w przyszłości zminimalizować ryzyko zastrzeżeń do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.


  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: