close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WYJAŚNIENIA I SPROSTOWANIA

 • W związku z opublikowaną 4 kwietnia br. w serwisie PAP depeszą „Polska wśród krajów, które zamknęły najwięcej spraw przed Trybunałem w Strasburgu”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazuje, że nieprawdziwa jest podana w niej informacja o nieterminowych wypłatach zadośćuczynienia zasądzonego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Polska wypłaca zasądzone kwoty zawsze w terminie, co znajduje odzwierciedlenie w omawianym w artykule raporcie Komitetu Ministrów Rady Europy dot. nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń Trybunału w 2017 r. – w tabelce na s. 84 raportu (https://rm.coe.int/annual-report-2017/16807af92b) wskazano, że Polska nie miała w zeszłym roku żadnych zaległych płatności.


  Wspomniane przez portal przypadki dotyczą spraw, w których informacja o dokonaniu wypłaty nie dotarła jeszcze do Komitetu Ministrów Rady Europy, co najczęściej wynika z konieczności skierowania przez rząd wniosku do sądu o ustanowienie depozytu sądowego na zasądzoną przez Trybunał kwotę. Wówczas informacja o wypłacie przesyłana jest do Rady Europy dopiero po zakończeniu postępowania sądowego i ustanowieniu depozytu i uznawana jest ona przez Komitet Ministrów za dokonaną w terminie.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: