close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WYJAŚNIENIA I SPROSTOWANIA

 • W związku z publikacją dziennika „Fakt” (wydanie drukowane oraz internetowe z 19 grudnia br.) pt. „Program dyplomata+. Prezent od Waszczykowskiego na pożegnanie z MSZ” informujemy, że zawarte w niej zostały nieprawdziwe informacje wprowadzające w błąd opinię publiczną.

   

  Nieprawdą jest, jakoby podniesienie mnożników dodatku służby zagranicznej było decyzją Ministra Spraw Zagranicznych. Do wydania Rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do określenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej, do którego odnosi się „Fakt” w swojej publikacji, uprawniony jest wyłącznie Prezes Rady Ministrów. Wydanie rozporządzenia musi być poprzedzone akceptacją wszystkich przedstawicieli Rady Ministrów, wyrażoną rozstrzygnięciem Stałego Komitetu Rady Ministrów.

   

  Nieuprawnione jest ponadto łączenie medialnych spekulacji o rekonstrukcji rządu z rozpoczęciem prac nad rozporządzeniem.  Zawarte w projekcie rozporządzenia propozycje zróżnicowania wysokości mnożników dodatku służby zagranicznej dla poszczególnych stopni dyplomatycznych są częścią szerszej reformy służby zagranicznej. Została ona zapoczątkowana wniesieniem w 2017 r. przez rząd pod obrady Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej i niektórych innych ustaw. Projekt ustawy oczekuje na drugie czytanie w Sejmie. Termin wejścia w życie rozporządzenia powinien być tożsamy z terminem wejścia w życie nowelizowanej ustawy, stąd prace nad nim rozpoczęte zostały z należytym wyprzedzeniem.

   

  Nadużyciem jest także wiązanie wprowadzenia proponowanych zmian ze spekulacjami medialnymi o ewentualnej dymisji ministra Witolda Waszczykowskiego.

   

  Informujemy ponadto, że proponowane rozwiązania nie wymagają zwiększenia budżetu MSZ. W przypadku ich przyjęcia będą one realizowane w ramach środków finansowych znajdujących się w dyspozycji MSZ.

   

  W związku z powyższym, zwracamy się z wnioskiem o sprostowanie wskazanych powyżej nieprawidłowych informacji, które wprowadzają w błąd opinię publiczną i apelujemy o dochowanie szczególnej staranności i rzetelności przy redakcji materiałów prasowych.

   

                                                                                                                   Biuro Rzecznika Prasowego

                                                                                                          Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: