close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WYJAŚNIENIA I SPROSTOWANIA

 • W odpowiedzi na publikację w „Gazecie Polskiej Codziennie” w dniu 3 stycznia br. na temat stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącego statusu Jerozolimy MSZ pragnie udzielić następujących wyjaśnień.

   

  W głosowaniu na forum ONZ w tej sprawie Polska wstrzymała się od głosu, podobnie jak inni sojusznicy USA i Izraela, co administracja amerykańska przyjęła z zadowoleniem. Publicznie dała temu wyraz ambasador Haley, reprezentująca stałe przedstawicielstwo USA przy ONZ.  Wybór takiej formy poparcia  wynikał z zasad dyplomacji wielostronnej. Decyzją wstrzymania się od głosu Polska wsparła swoich sojuszników.

   

  W ostatnich dwóch latach nasz kraj bardziej konsekwentnie niż do tej pory buduje strategiczne więzi  bilateralne z USA dotyczące współpracy politycznej, spraw bezpieczeństwa i relacji gospodarczych oraz euroatlantyckie w ramach NATO. Realna obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce i regionie wyrównuje nasz status do poziomu „starych” państw członkowskich Sojuszu. Efektem tych działań jest stacjonowanie kilku tysięcy żołnierzy NATO i USA w Polsce. Nasza kooperacja  prowadzi  do utworzenia nowej kotwicy USA w Europie, która obejmie północną i wschodnią flankę NATO i UE pozostając otwartą na Ukrainę.

   

  W sprawie konfliktu bliskowschodniego, w tym statusu Jerozolimy, Polska przestrzega prawa międzynarodowego. Wszystkie decyzje MSZ odzwierciedlają stanowisko rządu RP i Prezydenta. W tym konkretnym głosowaniu minister Waszczykowski, po konsultacji i uzyskaniu zgody premiera RP, przekazał dyspozycje o sposobie głosowania polskiemu przedstawicielowi przy ONZ, który był ich wykonawcą.

   

  Należy również odnieść się do zarzutów wobec ambasador Joanny Wroneckiej, które znalazły się w publikacji. Jak każdy pracownik służby zagranicznej ambasador pracowała  z wieloma ministrami, na różnych stanowiskach. Jednym z jej wielu obowiązków wykonywanych w trakcie pracy w MSZ były te prowadzone w Sekretariacie Ministra Spraw Zagranicznych, zajmującym się obsługą administracyjną i logistyczną szefa polskiej dyplomacji. Pani ambasador nigdy nie pracowała w Gabinecie Politycznym żadnego z ministrów spraw zagranicznych, która to komórka odpowiada za polityczny i merytoryczny aspekt pracy szefa dyplomacji. 

   

  Joanna Wronecka pełniła te funkcje z racji wysokich kwalifikacji jako urzędnik państwowy, korzystając ze swojego wykształcenia, jako ceniona specjalistka od języka i kultury państw arabskich oraz wiedzy zdobytej także jako dwukrotny ambasador RP w państwach arabskich. Docenili to m.in. premier, prezydent oraz parlamentarzyści, gdyż to oni decydują ostatecznie o wyborze szefów polskich placówek.

   

  Wprowadzane od dwóch lat bezprecedensowe zmiany w MSZ mają zapewnić dalszą profesjonalizację służby zagranicznej. Wymienionych zostało ponad 50% pracowników wyższej kadry kierowniczej, w tym ambasadorów i dyrektorów. Na 100 kierowników Ambasad RP i Stałych Przedstawicielstw RP - od 16 listopada 2015 r. zostało odwołanych 65 ambasadorów, (65% wszystkich tego typu stanowisk), natomiast placówki objęło już 46 nowych kierowników. Dodatkowo 15 kandydatów jest w trakcie procedury mianowania a ich wyjazd nastąpi w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Z ogólnej liczby 37 Konsulatów Generalnych RP, odwołanych zostało – w tym samym okresie od 16 listopada 2015 r., do chwili obecnej – 20 konsulów generalnych RP, (co stanowi ponad 54% wszystkich konsulów generalnych), a stanowiska kierowników placówek objęło 17 nowych konsulów generalnych, natomiast 3 kandydatów jest w zaawansowanej procedurze przedwyjazdowej (wyjazd w styczniu 2018 r.) Na 24 Instytuty Polskie, kulturalno-promocyjne placówki MSZ o statusie dyplomatycznym - odwołanych zostało ich 18 dyrektorów,  (co stanowi 75% wszystkich dyrektorów Instytutów Polskich), 13 nowych objęło stanowiska, a 3 kandydatów jest obecnie w procedurze przedwyjazdowej. Warto przypomnieć, że w okresie od 16 listopada 2015 r. do chwili obecnej – na placówkach zagranicznych odwołano ponad 650 osób, (co stanowi ponad 50% wszystkich pracowników skierowanych z kraju, /z ogólnej liczby 1285/; zaznaczyć należy, że na placówkach pracują również – na stanowiskach pomocniczych – pracownicy miejscowi).  

   

  Charakterystycznym jest odmłodzenie kadry kierowniczej w centrali MSZ: na 111 stanowisk dyrektorskich, (w tym zastępców dyrektorów) – osoby, które w 1990 r. nie miały więcej niż 18 lat  stanowią niemal dwie trzecie kadry kierowniczej w Centrali, innymi słowy jest to 63% wszystkich stanowisk kierowniczych (dotyczy to 70 osób).

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma nadzieję, że powyższe informacje wpłyną na utrzymanie profesjonalnego spojrzenia na pracę naszego urzędu, w tym proces decyzyjny w zakresie polityki zagranicznej Polski.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: