close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WYJAŚNIENIA I SPROSTOWANIA

 • W związku z opublikowanym 5 października 2017 r. w portalu tvp.info artykułem pt. „Agenci w polskiej dyplomacji. Nikła zmiana w MSZ” pragniemy podkreślić, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych od dawna dostrzega problem byłych oficerów i współpracowników komunistycznych służb bezpieczeństwa funkcjonujących w strukturach resortu. Dostrzegamy również problem związany z funkcjonowaniem w tych strukturach innych osób nie dających rękojmi wykonywania zawodu dyplomaty.

   

  Dlatego też ponad rok temu Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowało projekt ustawy, na mocy której z osobami takimi zostałby rozwiązany stosunek pracy. Projekt przygotowany przez MSZ przechodzi konkretną ścieżkę legislacyjną, a należy podkreślić, że na tempo tych prac Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma wpływu. Prace nad ustawą są bowiem domeną Sejmu, a nie Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że brak ustawy nie pozwala na przyjmowanie do pracy w resorcie spraw zagranicznych osób z zewnątrz (z wyjątkiem stanowisk na placówkach). W MSZ pracuje bowiem w chwili obecnej więcej osób niż wynosi faktyczna liczba etatów. Wynika to z faktu, że stanowiska na placówkach zagranicznych są zajmowane sukcesywnie przez wysyłanych na nie nowych dyplomatów, a tymczasem dostępnych etatów w centrali MSZ jest mniej niż powracających do niej z placówek „starych” dyplomatów.

   

  Należy zauważyć, że według danych pochodzących z IPN z 2010 r., którymi tak często epatuje się w mediach niezorientowanych czytelników, w MSZ pracowało co najmniej 240 byłych funkcjonariuszy i tajnych współpracowników służb specjalnych PRL. Obecnie liczba ta spadła i mówić można o kilkudziesięciu osobach w skali wszystkich pracowników resortu, których jest nieco ponad 4 tysiące, i z których ponad 1800 pracuje w centrali MSZ w Warszawie i ok. 2300 w placówkach dyplomatyczno-konsularnych rozsianych po całym świecie A zatem proces rozliczania z przeszłości tych osób, które współpracowały z komunistycznymi służbami w MSZ cały czas trwa, a przyspieszyć i zakończyć może go właśnie przygotowana przez MSZ ustawa.

   

  W kwestii ambasadorów przypominamy ponadto, że dotychczas - od końca 2015 r. - na zagranicznych placówkach dyplomatycznych dokonano zmiany połowy ambasadorów, a w ciągu najbliższych miesięcy zostaną dokonane następne zmiany.

   

  Przypominamy też, że trwa proces zwiększania naszej reprezentacji na świecie poprzez otwieranie nowych przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych RP. M.in. przywróciliśmy ambasadę w Republice Senegalu, otworzyliśmy ambasady w Republice Panamy i Zjednoczonej Republice Tanzanii oraz dwa Konsulaty Generalne RP (w Houston i Belfaście). W styczniu 2018 r. planowane jest otwarcie Ambasady RP w Republice Filipin.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: