close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKREDYTACJE

 • Zapraszamy na briefing z udziałem sekretarza stanu w MSZ Szymona Szynkowskiego vel Sęka oraz wiceministrów spraw zagranicznych 6 państw Bałkanów Zachodnich.

   

  Briefing odbędzie się 4 grudnia (wtorek), o godz. 11.30 w kampusie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Umultowska 89A, 61-614 Poznań, Parter, sala 43).

   

  W dniach 3-4 grudnia 2018 sekretarz stanu w MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk będzie gościł w Poznaniu swoich partnerów z Bałkanów Zachodnich (Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny) oraz przedstawicieli Niemiec, Austrii i Komisji Europejskiej na konsultacjach przygotowawczych do Szczytu Bałkanów Zachodnich – Poznań 2019. Tematem rozmów będą również polskie inicjatywy w ramach trwającego w przyszłym roku nieformalnego polskiego przewodnictwa w pracach Procesu Berlińskiego.

  Program konsultacji obejmuje m.in. rozmowy w Instytucie Zachodnim (4 grudnia, w godz. 8.30-11.00, (Instytut Zachodni, ul. Mostowa 27A, 61-854 Poznań), a następnie debatę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza „Przyszłość Unii Europejskiej oczami przyszłych członków” z udziałem gości z Bałkanów Zachodnich (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89A, 61-614 Poznań, sala 121, parter). Istnieje możliwość krótkiej obecności kamer lub fotografa w Instytucie Zachodnim (prosimy o uzgodnienie z osobą kontaktową dla mediów) przed rozpoczęciem rozmów oraz na panelu na UAM.

  Na zakończenie wizyty w Poznaniu zaproszeni goście spotkają się z kierownictwem Międzynarodowych Targów Poznańskich, które będą gościły przyszłoroczny Szczyt i wiele towarzyszących mu spotkań (ew. zaproszenia dla mediów w gestii służb prasowych MTP).

   

  Informacja dodatkowa: 

   

  W 2019 roku Polska będzie sprawowała nieformalne przewodnictwo w tzw. Procesie Berlińskim i właśnie w Poznaniu odbędzie się kolejny szczyt Bałkanów Zachodnich i towarzyszące mu wydarzenia. Chcemy, by nasze przewodnictwo i szczyt poszerzyły także spectrum naszych relacji z Bałkanami Zachodnimi, które mocno aktywizujemy w ostatnich latach, ale liczymy również, że będzie to znakomita promocja Polski i Poznania. Szansę na taką promocję stwarza nie tylko obecność i polityczne rozmowy kilkunastu przywódców państw, w tym naszych głównych partnerów europejskich, ale także liczne wydarzenia towarzyszące, m.in. planowane Forum Biznesu Bałkany Zachodnie – UE, spotkania na szczeblu ministerialnym, eksperckim, czy Forum Obywatelskie z udziałem młodzieży z państw Procesu Berlińskiego. Przygotowania do szczytu, jego polityczna agenda, sprawy organizacyjne, towarzyszące wydarzenia gospodarcze, promocyjne i kulturalne w Poznaniu i regionie będą głównymi tematami rozmów wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka z partnerami z Bałkanów Zachodnich, Komisji Europejskiej, Niemiec, jako inicjatora procesu i Austrii jako uczestnika Procesu i aktualnej Prezydencji W Radzie UE.

   

  Udział Polski w pracach Procesu Berlińskiego i organizacja Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu  to uznanie dla roli i aktywności Polski w polityce europejskiej oraz naszego wsparcia dla polityki rozszerzenia i proeuropejskich ambicji państw Bałkanów Zachodnich. Inicjatywę zainaugurowano w 2014 roku w celu wsparcia integrujących region projektów gospodarczych oraz proeuropejskich reform w państwach BZ. W Procesie coraz więcej miejsca poświęca się kwestiom społecznym, budowie społeczeństwa obywatelskiego i porządkowaniu trudnego dziedzictwa przeszłości. Uczestniczy w nim obecnie 14 państw – 6 krajów Bałkanów Zachodnich oraz Niemcy, Francja, Włochy, Austria, Słowenia, Chorwacja, Wielka Brytania i Polska. W prace bardzo aktywnie angażuje się również Komisja Europejska. Bardzo możliwe, że szczyt w Poznaniu będzie również okazja do poszerzenia grona uczestników Procesu.

   

  Kontakt dla mediów: artur.rozanski@msz.gov.pl

   

   

                                                                                     Biuro Rzecznika Prasowego

                                                                         Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: