close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • DEBATA O EUROPIE

 • 14 września 2018

  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu przeprowadził 13 września 2018 r. czwartą debatę z cyklu: Debata o Europie.

   

   

  Wydarzenie otworzył Prezes Fundacji Młoda Rzeczpospolita – Marek Stefan. Następnie, debata przebiegała w dwóch częściach. W części pierwszej – eksperckiej – paneliści, tj. Elżbieta Stadtmüller, Jarosław Obremski, Maciej Pisarski i Bartłomiej Radziejewski, odpowiadali na trzy pytania otwarte formułowane przez moderatora – Marcina Chruściela. Druga część debaty miała charakter otwarty dla uczestników przysłuchujących się debacie. 

   

  Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Departament Strategii Polityki Zagranicznej MSZ Maciej Pisarski: - Chcemy UE silnej, demokratycznej, rozwiązującej problemy, ale to nie może oznaczać, że zostanie ograniczona suwerenność państw członkowskich. Koncentrujmy się na wyzwalaniu pełnego potencjału. W ocenie senatora J.Obremskiego przed Polską stoi dylemat czy chcemy być krajem półperyferyjnym w bogatszej Europie, czy chcemy być krajem półperyferyjnym w mniej bogatej Europie. Trzeba poważnie rozpatrywać federalizm, ale dzisiaj  zgoda na federalizm w Europie oznacza de facto likwidację państw narodowych. Z tego względu, w ocenie sen. Obremskiego, dziś nie da się przeprowadzić federalizacji. Prof. Stadtmüller zwróciła uwagę na wykorzystywanie różnic interesów między państwami członkowskimi UE przez Federację Rosyjską.  B.Radziejewski odnotował, że po Brexicie strefa euro stanowić będzie 85% unijnego PKB. Kraje poza strefą stanowią na tyle nikłą grupę, że będzie można ją pominąć i narzucać swoją wolę. Stanowi to oczywiste wyzwanie dla interesów Polski.

   

  W dyskusji panelistów i w głosach z sali wybrzmiewało odczucie, że koncepcja „Europy suwerennej”, zaprezentowana przez Prezydenta Macrona, nie jest zgodna z polską wizją Europy, w której podstawową rolę odgrywają państwa członkowskie a mechanizm międzyrządowy dominuje nad mechanizmem wspólnotowym.  Dominował pogląd, że Polska powinna bardziej aktywnie uczestniczyć w debacie nad przyszłością Europy, która prowadzona jest na szczeblu unijnym, szczególnie w sytuacji, w której największe państwa UE – Francja i Niemcy – skłaniają się ku tworzeniu suwerenności europejskiej (w wymiarze gospodarczym, wojskowym, ale również politycznym). Kształtowanie się nowego ładu światowego z rosnącą pozycją gospodarczą oraz militarną Chin, jak również bardziej asertywna polityka Stanów Zjednoczonych w stosunku do partnerów europejskich, będą skłaniały wybrane państwa UE do tworzenia europejskich sił zbrojnych. Utworzenie europejskich sił zbrojnych pod kontrolą ponadnarodową byłoby ważnym przesunięciem atrybutów suwerenności na poziom unijny.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: