""
close

 

 

 

La circumscripció consular del Consolat General a Barcelona atén la zona de la Comunitat autònoma de Catalunya i les Illes Balears. L'atenció consular és possible només dins del que s'estableix per a cada oficina consular: Barcelona (marcat en vermell) i Madrid (marcat en blau).

 

 

 

 

Ciutadans polonesos i estrangers són atesos per les oficines consulars d'acord amb la competència territorial, és a dir segons el lloc de residència que tinguin establert.

Si la persona resideix a Catalunya i/o a les Illes Balears el consolat polonès territorialment competent és el Consolat General de Polònia a Barcelona. Si el lloc de residència és la resta d'Espanya o Andorra, serà atesa per la secció consular de l'Ambaixada de Polònia a Madrid.

 

NOTA! L'única excepció és el tràmit de sol·licitud de passaport temporal i/o amb validesa de deu anys. No inclou altres tràmits que puguin ser necessaris per obtenir un passaport, com presentar sol·licitud de declaració de nacionalitat polonesa, obtenir la nacionalitat polonesa, traduir les actes d'estat civil o inscriure les actes a l'oficina de registre civil de Polònia, etc.

 

 

RECORDEM que entre les competències del Cònsol no estan les següents funcions:

 

  • proporcionar assistència consular en la mateixa mesura a un ciutadà polonès que resideix de forma permanent a Espanya i posseeix també la ciutadania espanyola;
  • gestionar les obligacions financeres, com ara deutes, multes, costes judicials, etc;
  • proporcionar els serveis que realitzen les oficines de turisme, bancs, companyies d'assegurances i empreses de transport;
  • intervenir en l'obtenció de l'ocupació o l'habitatge;
  • intervenir en conflictes de dret civil (ocupació, la compra de serveis de viatges, etc.);
  • actuar com un advocat o representant legal (Consolat només pot proporcionar una llista d'advocats).

 

Atenció! La informació consular restant està disponible a la pàgina web del Consolat de Polònia a Barcelona en versions: castellana i polonesa.

© 2012 Ministry of Foreign Affairs