""
close

 

 

 

La funció del cònsol honorari de la República de Polònia, en endavant "Cònsol honorari", pot ser exercida per un ciutadà polonès o estranger que resideix permanentment a l'estat receptor. Aquesta persona ha de tenir alta autoritat i garantir la realització d'accions compatibles amb els interessos de la República de Polònia.

El ministre d'Afers Exteriors nomena el cònsol honorari, per un període de cinc anys, a instància del cap de la representació diplomàtica de la República de Polònia a l'Estat receptor.

En nomenar al cònsol honorari, el ministre d'Afers Exteriors indica la seu i la circumscripció consular en la qual el cònsol honorari exercirà les seves funcions consulars, determina la categoria del cònsol honorari i les seves funcions consulars. La circumscripció consular, en la qual el cònsol honorari exerceix funcions consulars, forma part de la circumscripció consular del cònsol.

 

Les funcions del cònsol honorari poden ser modificades pel ministre d'Afers Exteriors, previ consentiment del cònsol honorari. El nomenament de cònsol honorari es realitza amb el consentiment de l'Estat receptor. A efectes administratius el cònsol honorari depèn del cap de la representació diplomàtica de la República de Polònia a l'Estat receptor. Pel que fa a les funcions consulars, el cònsol honorari depèn del cònsol pertinent.

 

El cònsol honorari dóna suport al cònsol al que estigui subjecte a l'àmbit de:

1) protegir els drets i els interessos de la República de Polònia i dels seus ciutadans a l'Estat receptor;

2) fomentar les relacions amistoses i la cooperació entre la República de Polònia i l'Estat receptor;

3) fomentar els vincles entre la República de Polònia i els ciutadans polonesos, persones d'origen polonès i persones que declaren la pertinença a la nació polonesa, residents a l'Estat receptor;

4) fomentar i l'aprofundir la cooperació econòmica, científica, tècnica i cultural entre la República de Polònia i l'Estat receptor, així com promoure l'economia, ciència i cultura poloneses i l'idioma polonès;

5) prestar l'assistència consular.

 

El cònsol honorari exerceix funcions consulars sense que es produeixi un conflicte d'interessos entre l'exercici de les funcions consulars i la seva activitat professional.

 

La zona consular on el cònsol honorari realitza les seves funcions és part de la circumscripció consular del cònsol de carrera. La seu de l'oficina consular dirigida per un cònsol honorari no pot estar a la mateixa ciutat que el domicili social del consolat general. Per aquesta raó la xarxa d'oficines de consolats honoraris no coincideix amb les seus dels consolats de carrera (Madrid i Barcelona).

 

Actualment, a la circumscripció consular del Consolat General de Polònia a Barcelona, que inclou Catalunya i les Illes Balears, el consolat honorari roman tancat.

 

El llistat dels consolats honoraris de Polònia a la resta del Regne d'Espanya i el Principat d'Andorra, que formen part de la circumscripció consular de la Secció Consular de l'Ambaixada de Polònia a Madrid - està disponible aquí.

 

Base jurídica:

Convenció de Viena sobre Relacions Consulars de 24 d'abril de 1963 (BOE de 1982, nº 13, art. 98),

Llei consular de 25 de juny de 2015 (BOE art. 1274, amb modif.)

© 2012 Ministry of Foreign Affairs