""
close

 

 

 

L’adreça:

c/ Guisando, 23 bis

28035 Madrid

Tel.: (+34) 913 736 605, 913 736 606

Fax: (+34) 913 769 572 

E-mail: madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.madryt.msz.gov.pl

 

Organització de l'Ambaixada

 

Ambaixador - representa al President i al Govern de la República de Polònia al territori del Regne d'Espanya i Principat d'Andorra.

 

Departament d'Assumptes Polítics - es dedica a atendre el conjunt dels contactes polítics entre Polonia i Espanya. Informa al Ministeri d'Afers Exteriors a Varsòvia i a altres institucions governamentals poloneses sobre l'evolució de la política espanyola en els àmbits de l'interior, de l'exterior, d'Europa i de seguretat. Facilita a les institucions espanyoles la informació similar relativa a la situació interior i la política exterior de la República de Polònia. Entre les tasques fonamentals del Departament destaca la contribució a la coordinació i al desenvolupament de les relacions polítiques entre Polònia i Espanya, particularment mitjançant la promoció, organització i preparació de les visites dels representants oficials de tots dos països.

 

Secció d'Assumptes Econòmics - s'ocupa de analitzar el mercat espanyol, la situació econòmica actual i l'evolució de la política comercial d'Espanya, buscant les noves àrees de la futura cooperació entre Polònia i Espanya. La Secció d'Assumptes Econòmics està encarregada de coordinar i desenvolupar les relacions econòmiques, així mateix prestar l’assistència i ajuda per a institucions d'ambdós països. La Secció prepara regularment l’anàlisis i informes sobre l'actual situació entre els dos països i organitza les visites dels representants oficials.

 

Agregat Militar - la seva funció com a Agregat de Defensa consisteix a donar suport a l'Ambaixador a totes les qüestions de la política de defensa. També està a la disposició del Ministeri de Defensa espanyol i tots els Estats Majors per servir-los com a representant militar del Ministeri de Defensa de Polònia.

 

 

Secció consular de l'Ambaixada de Polònia a Madrid

L’adreça:

C/ Goya, 15  4 planta

28001 Madrid

Tel.: (+34) 914 362 632

Fax: (+34) 913 736 624

E-mail: madryt.amb.wk@msz.gov.pl

www.madryt.msz.gov.pl

 

Secció consular - presta ajuda al ciutadà polonès, en particular en cas d'un accident o malaltia greu, arrest o detenció, acte de violència patit pel ciutadà polonès, mort o necessitat d'un retorn immediat a Polònia o al país de residència del ciutadà polonès desproveït de recursos econòmics (assistència consular).

1. expedeix passaports, visats i tota mena de certificacions;

2. ajuda en contactes entre els ciutadans polonesos residents a Espanya i les autoritats i institucions poloneses;

3. ajuda a buscar persones desaparegudes;

4. presta ajuda jurídica a les treballadors polonesos a Espanya;

5. protegeix els drets i els interessos de la República de Polònia i dels seus ciutadans, dins dels límits permesos pel dret internacional;

6. actua per promoure les relacions amistoses i la cooperació entre la República de Polònia i l'Estat receptor;

7. actua en favor del foment dels vincles entre la República de Polònia i els ciutadans polonesos, persones d'origen polonès i persones que declaren la pertinença a la nació Polonesa, residents a l'Estat receptor;

8. actua en favor de la minoria polonesa, així com en favor dels drets i les llibertats de les persones que pertanyen a aquesta minoria, que estableix la legislació de l'Estat receptor, convenis internacionals i documents de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa;

9. vela, en el marc de les seves competències, pel compliment dels acords internacionals aplicables a les relacions entre la República de Polònia i l'Estat receptor;

10. actua en favor del foment i l'aprofundiment de la cooperació econòmica, científica, tècnica i cultural entre la República de Polònia i l'Estat receptor, així com en favor de la promoció de l'economia, ciència i cultura poloneses i l'idioma polonès;

11. presenta a l'administració i l'opinió pública de l'Estat receptor informacions sobre la política exterior i interior de la República de Polònia, així com sobre el desenvolupament de l'economia, ciència i cultura poloneses;

12. coneix la situació de l'Estat receptor, en particular la condició de la seva economia, ciència i cultura; coneix la legislació de l'Estat receptor i els acords que hagi subscrit; proporciona dades al respecte als ciutadans polonesos interessats, així com a l'administració i les institucions de la República de Polònia.

 

© 2012 Ministry of Foreign Affairs