close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAGRANICZNA POLITYKA EKONOMICZNA

 • 2 października 2014

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizują bezpłatne, specjalistyczne szkolenie, dotyczące możliwości korzystania ze wsparcia finansowego a także udziału w projektach EBOR. Chcielibyśmy zachęcić polskie przedsiębiorstwa do korzystania z zasobów EBOR w jak największym stopniu. Na seminarium zapraszamy tych przedsiębiorców, który zainteresowani są uzyskaniem finansowania EBOR dla projektów w Polsce i za granicą lub też kontraktu, w ramach obowiązujących procedur przetargowych.

  Szanowni Państwo,

  Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizują bezpłatne, specjalistyczne szkolenie, dotyczące możliwości korzystania ze wsparcia finansowego a także udziału w projektach EBOR. Szkolenie przeznaczone jest dla ok. 80 firm, odbędzie się 30 października w Centrum Zielna, Warszawa, ul Zielna 37 w godzinach 9:00-15:00. Językiem roboczym podczas szkolenia będzie język angielski. Na koniec sierpnia  br. liczba projektów zrealizowanych przez EBOiR sięgnęła 4 065 a skumulowane inwestycje netto wyniosły 90 mld euro. W Polsce i Europie Centralnej (wraz z państwami bałtyckimi) zrealizowano, odpowiednio, 338 i 926 projektów o wartości 7 mld euro i 18,5 mld euro. Do 2020 roku Bank planuje zainwestować przynajmniej 5 mld euro na Ukrainie, w tym co najmniej 1 mld euro w 2014 roku.

  Bank udziela kredytów, gwarancji i finansowania w postaci kapitału własnego. Jego działalność uzupełnia działalność banków z sektora prywatnego. Finansowanie projektów sięga od 5 mln EUR do 250 mln EUR, średnia wielkość kredytu nieznacznie przekracza 20 mln euro. Inwestorzy mogą korzystać także z innych form wsparcia Banku oraz usług doradczych, określonych w załączonym Przewodniku po finansowaniu EBOR (Guide to EBRD Financing).

  Chcielibyśmy  zachęcić polskie przedsiębiorstwa do korzystania z tych zasobów w jak największym stopniu. Na seminarium zapraszamy tych przedsiębiorców, który zainteresowani są uzyskaniem finansowania EBOR dla projektów w Polsce i za granicą (ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy)  lub też kontraktu, w ramach obowiązujących procedur przetargowych, na  usługi konsultingowe i doradztwo prawne oraz dostawę dóbr i usług w ramach projektów współfinansowanych przez EBOR (http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml).

   

  Zgłoszenia na szkolenie należy nadsyłać na adres: monika.izydorczyk@msz.gov.pl do 6 października br. ze wskazaniem panelu tematycznego, który Państwa interesuje lub też sugestią zmiany tematyki panelu (ostateczna tematyka seminariów w podgrupach zostanie dostosowana do Państwa potrzeb).

   

  Anna Barbarzak

  Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej

   

  Zaproszenie

  Program seminarium

  Raport EBOR

  Przewodnik

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: