close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ

 • W marcu 2012 roku Rada Ministrów przyjęła „Priorytety polskiej polityki zagranicznej” - pierwszą wieloletnią strategię polityki zagranicznej (w tym europejskiej) Polski od 1989 roku. Jest to kluczowy dokument, wyznaczający wektory polskiej dyplomacji. Służy koordynacji działań organów administracji rządowej w odniesieniu do stosunków zewnętrznych, a także przedstawia obywatelom wizję i najważniejsze zadania polskiej polityki zagranicznej w perspektywie roku 2016.

   

   

  Innym istotnym dokumentem określającym kierunki promocji interesów Polski są roczne Założenia Polskiej Polityki Zagranicznej. Zatwierdza je Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Założenia stanowią wytyczne dla innych resortów, opracowujących własne plany współpracy zagranicznej. Dokumentowi nadawana jest klauzula „zastrzeżone”.

   

   

  Komórką odpowiedzialną za przygotowanie Priorytetów oraz Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej jest Departament Strategii Polityki Zagranicznej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: