close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • 27 stycznia 2013

  W dniu 27 stycznia 2013 r. w Santiago de Chile Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podpisał w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej umowy międzynarodowe z Chile i Wenezuelą.

  Podczas VII Szczytu Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby, Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podpisał następujące umowy międzynarodowe z Chile i Wenezuelą:

  Memorandum o porozumieniu między Rządem RP a Rządem Republiki Chile w sprawie dwustronnej współpracy obronnej. Memorandum jest pierwszą umową międzynarodową określającą zasady współpracy obronnej i wojskowej między Polską a Chile. Współpraca będzie polegać przede wszystkim na: wzajemnych wizytach delegacji obu krajów, wizytach okrętów marynarki wojennej i wojskowych statków powietrznych, udziału personelu wojskowego i cywilnego w kursach szkoleniowych, seminariach, konferencjach i sympozjach oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w różnych dziedzinach dotyczących spraw obronnych.

  Umowa ramowa o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Boliwariańską Republiką Wenezueli.
  Określona w umowie współpraca miedzy Polską a Wenezuelą dotyczyć będzie przede wszystkim takich obszarów jak: gospodarka, energetyka, rolnictwo, infrastruktura, turystyka i ochrona środowiska.  Współpraca polegać będzie w szczególności na wspieraniu delegacji gospodarczych i handlowych, udziału podmiotów gospodarczych zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, przedstawicieli instytucji i organizacji rządowych oraz udziału społeczeństw w wystawach, targach handlowych, konferencjach i seminariach organizowanych w celu rozwoju współpracy oraz rozwijania stosunków handlowych między Polską a Wenezuelą.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: