close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • MIEDZYNARODOWE SĄDY I TRYBUNAŁY

 • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

  MTS jest jednych z głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jego Statut integralną częścią Karty Narodów Zjednoczonych. Powołany został do rozstrzygania sporów prawnych między państwami. Wydaje on zarówno orzeczenia, jak i tzw. opinie doradcze (na wniosek Zgromadzenia Ogólnego, Rady Bezpieczeństwa  lub organizacji wyspecjalizowanych systemu ONZ). Odgrywa istotną rolę w interpretacji i rozwoju prawa międzynarodowego. Poprzednikiem MTS był Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej (systemu Ligi Narodów).

  Siedzibą MTS jest Haga (Pałac Pokoju).

  Trybunał składa się z 15 sędziów, wybieranych na 9-letnią kadencję przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa ONZ.

  Aktualnym przewodniczącym Trybunału jest sędzia Peter Tomka (Słowacja).

  MTS posiada jurysdykcję w następujących sytuacjach :

  1.W danej umowie międzynarodowej znajduje się postanowienie (tzw. klauzula sądowa) o uznaniu jurysdykcji MTS;

  2.Państwo-strona Statutu MTS złożyła deklarację o uznaniu jurysdykcji Trybunału (tzw. klauzula fakultatywna). Deklaracje takie mogą być ograniczone czasowo lub przedmiotowo (Polska uznała jurysdykcję MTS na podstawie deklaracji złożonej w 1990 r., którą zastąpiła aktualnie obowiązująca deklaracja z 25 marca 1996 r.;

  3.Poddania przez państwa konkretnego sporu prawnego jurysdykcji MTS (tzw.zapis na sąd).

  Aktualnie w składzie MTS nie ma polskiego sędziego, ostatnim był prof. Manfred Lachs (zmarł w 1993 r.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: