close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • EUROPA

  • 17 października 2014

    O dostępie do nauczania języka polskiego i mediów polonijnych, dwustronnej wymianie kulturalnej i gospodarczej, polsko-niemieckim dialogu prowadzonym w ramach Okrągłego Stołu z udziałem przedstawicieli rządów RP i RFN oraz polskiej grupy w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce, dyskutowano podczas II Kongresu Organizacji Polskich w Niemczech, w dn. 17 i 18 października br. w Düsseldorfie, w siedzibie parlamentu Nadrenii Północnej - Westfalii (NPW).

    Na duży potencjał Polaków mieszkających w RFN wskazywali zaproszeni przedstawiciele władz niemieckich: wiceprzewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej w Landtagu NPW J. Neumann oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych Nadrenii Północnej - Westfalii a zarazem pełnomocnik kraju związkowego ds. współpracy z Polonią T. Klute. Z ramienia MSZ w Kongresie aktywnie uczestniczyli  Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą J. Junosza Kisielewski oraz konsulowie generalni RP w Kolonii i Berlinie. Grono posłów i senatorów RP reprezentowała D. Arciszewska-Mielewczyk. Organizatorzy II Kongresu Organizacji Polskich w Niemczech to Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związek Polaków w Niemczech „Rodło“. Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podobnie jak w przypadku I Kongres Organizacji Polskich , który odbył się w grudniu 2012 roku w Berlinie.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: