close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ODPOWIEDZI DO QUIZU Z WIEDZY O ONZ

 • A teraz sprawdź swoje wyniki. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskujesz 1 punkt, za złą odpowiedź - 0 punktów. Podlicz uzyskaną liczbę punktów.

   

  1. Które państwo jako ostatnie dołączyło do ONZ?:

   

  - Sudan Płn.

  - Kosowo

  - Sudan Płd.

  - Czarnogóra

   

  2. Ile trwa kadencja członka niestałego Rady Bezpieczeństwa?:

   

  - 3 lata

  - 4 lata

  -2,5 roku

  - 2 lata

   

  3. Które z niżej wymienionych ciał systemu NZ jest najmłodsze?:

   

  - UNESCO

  - FAO

  - UN Women

  - UNICEF

   

  4. W którym roku Polska przystąpiła do Rady Europy?:

   

  - 1990

  - 1993

  - 1991

  - 1999

   

  5. Który z Sekretarzy Generalnych ONZ zginął w wypadku lotniczym w Afryce?:

   

  - U Thant

  - Trygve Lie

  - Boutros Boutros-Ghali

  - Dag Hammarskjöld

   

  6. Ile trwa kadencja Sekretarza Generalnego ONZ?

   

  - 4 lata

  - 5 lat

  - 6 lat

  - 7 lat

   

  7. Gdzie mieści się siedziba Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR)?:

   

  - Wilno

  - Warszawa

  - Praga

  - Budapeszt

   

  8. Które państwo europejskie nie jest członkiem Rady Europy?:

   

  - Rosja

  - Monako

  - Białoruś

  - San Marino

   

  9. G4 to:

   

  - Grupa państw – największych donorów pomocy rozwojowej

  - Grupa państw – pretendujących do stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

  - Grupa państw – liderów w walce z proliferacją BMR

  - Grupa państw – prowadzących rozbudowane programy kosmiczne

   

   10. Po raz który Polska pełni funkcję niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ?:

   

  - 4
  - 5
  - 6
  - 8

   

  11. Jak nazywa się aktualny Sekretarz Generalny ONZ?

   

  - Ban Ki Moon
  - Kofi Annan
  - António Guterres

   

  12. Kto był inicjatorem powołania, powstałej w 2000 r., Wspólnoty Demokracji?:

   

  - M. Albright, T.Blair

  - T. Blair, B. Geremek

  - B. Geremek, M. Albright

  - T. Blair, J. Buzek

   

  13. Na podstawie jakiego Traktatu powstała Rada Europy?:

   

  - Brukselskiego

  - Rzymskiego

  - Londyńskiego

  - Paryskiego

   

  14. Jaki status posiada ECOSOC (Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ) w ramach ONZ?:

   

  - agenda wyspecjalizowana

  - organ pomocniczy

  - ciało doradcze

  - organ statutowy ONZ

   

  15. Do którego roku ma zostać zrealizowana Agenda Zrównoważonego Rozwoju uchwalona przez ONZ w 2015 r.?

   

  -  2020 r.
  -  2025 r.
  2030 r.
  -  2035 r.

   

  16. Które z poniższych państw są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ?

   

  - Niemcy, Rosja, Chiny, USA, Kanada

  - Niemcy, Chiny, Rosja, USA, W. Brytania

  - Francja, Chiny, Rosja, USA, Kanada

  - Francja, W. Brytania, Rosja, USA, Chiny

   

  17. Gdzie w 1945 r. została podpisana Karta Narodów Zjednoczonych?:

   

  - Nowy Jork

  - Genewa

  - San Francisco

  - Waszyngton

   

  18. Siedzibą FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) jest:

   

  - Rzym

  - Genewa

  - Paryż

  - Nowy Jork

   

  19. Który z wymienionych obiektów w Polsce nie jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO?:

   

  - Auschwitz-Birkenau – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady

  - Hala Stulecia we Wrocławiu

  - Kalwaria Zebrzydowska

  - Ratusz Miejski w Poznaniu

   

  20. W którym państwie afrykańskim doszło do ludobójstwa w 1994 r.?

   

  - Kenia

  - Egipt

  - Rwanda

  - Zambia

   

   

   

  0-5 punktów                     Słabo, stać Cię na więcej.

   

  6-10 punktów                   Przeciętnie. Spróbuj jeszcze raz.

   

  11-15 punktów                  Jesteś na dobrej drodze, poczytaj więcej.

   

  16-18 punktów                  Jesteś coraz lepszy.

   

  19-20 punktów                 Gratulujemy. Twoja wiedza jest optymalna.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: