close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
  • ODPOWIEDZI DO QUIZU Z WIEDZY O ONZ

  • A teraz sprawdź swoje wyniki. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskujesz 1 punkt, za złą odpowiedź - 0 punktów. Podlicz uzyskaną liczbę punktów.

     

    1. Które państwo jako ostatnie dołączyło do ONZ?:

    - Sudan Płn.

    - Kosowo

    - Sudan Płd.

    - Czarnogóra

     

    1. Ile trwa kadencja członka niestałego Rady Bezpieczeństwa?:

    - 3 lata

    - 4 lata

    -2,5 roku

    - 2 lata

     

    1. Które z niżej wymienionych ciał systemu NZ jest najmłodsze?:

    - UNESCO

    - FAO

    - UN Women

    - UNICEF

     

    1. W którym roku Polska przystąpiła do Rady Europy?:

    - 1990

    - 1993

    - 1991

    - 1999

     

    1. Który z Sekretarzy Generalnych ONZ zginął w wypadku lotniczym w Afryce?:

    - U Thant

    - Trygve Lie

    - Boutros Boutros-Ghali

    - Dag Hammarskjöld

     

    1. Ile trwa kadencja Sekretarza Generalnego ONZ?

    - 4 lata

    - 5 lat

    - 6 lat

    - 7 lat

     

    1. Gdzie mieści się siedziba Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR)?:

    - Wilno

    - Warszawa

    - Praga

    - Budapeszt

     

    1. Które państwo europejskie nie jest członkiem Rady Europy?:

    - Rosja

    - Monako

    - Białoruś

    - San Marino

     

    1. G4 to:

    - Grupa państw – największych donorów pomocy rozwojowej

    - Grupa państw – pretendujących do stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

    - Grupa państw – liderów w walce z proliferacją BMR

    - Grupa państw – prowadzących rozbudowane programy kosmiczne

     

    1. Szczyt której organizacji międzynarodowej odbył się w 2005 r. w Warszawie?:

    - ONZ

    - Rady Europy

    - NATO

    - OBWE

     

    1. Gdzie w 2001 r. odbyła się Światowa Konferencja przeciwko rasizmowi, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji?:

    - w Genewie

    - w Nowym Jorku

    - w Durbanie

    - w Wiedniu

     

    1. Kto był inicjatorem powołania, powstałej w 2000 r., Wspólnoty Demokracji?:

    - M. Albright, T.Blair

    - T. Blair, B. Geremek

    - B. Geremek, M. Albright

    - T. Blair, J. Buzek

     

    1. Na podstawie jakiego Traktatu powstała Rada Europy?:

    - Brukselskiego

    - Rzymskiego

    - Londyńskiego

    - Paryskiego

     

    1. Jaki status posiada ECOSOC (Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ) w ramach ONZ?:

    - agenda wyspecjalizowana

    - organ pomocniczy

    - ciało doradcze

    - organ statutowy ONZ

     

    1. Do którego roku mają zostać zrealizowane, uchwalone przez ONZ, Milenijne Cele Rozwoju?:

    - 2012

    - 2015

    - 2020

    - 2030

     

    1. Które z poniższych państw są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ?

    - Niemcy, Rosja, Chiny, USA, Kanada

    - Niemcy, Chiny, Rosja, USA, W. Brytania

    - Francja, Chiny, Rosja, USA, Kanada

    - Francja, W. Brytania, Rosja, USA, Chiny

     

    1. Gdzie w 1945 r. została podpisana Karta Narodów Zjednoczonych?:

    - Nowy Jork

    - Genewa

    - San Francisco

    - Waszyngton

     

    1. Siedzibą FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) jest:

    - Rzym

    - Genewa

    - Paryż

    - Nowy Jork

     

    1. Który z wymienionych obiektów w Polsce nie jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO?:

    - Auschwitz-Birkenau – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady

    - Hala Stulecia we Wrocławiu

    - Kalwaria Zebrzydowska

    - Ratusz Miejski w Poznaniu

     

    1. W którym państwie afrykańskim doszło do ludobójstwa w 1994 r.?

    - Kenia

    - Egipt

    - Rwanda

    - Zambia

     

     

     

    0-5 punktów                     Słabo, stać Cię na więcej.

     

    6-10 punktów                   Przeciętnie. Spróbuj jeszcze raz.

     

    11-15 punktów                  Jesteś na dobrej drodze, poczytaj więcej.

     

    16-18 punktów                  Jesteś coraz lepszy.

     

    19-20 punktów                 Gratulujemy. Twoja wiedza jest optymalna.

     

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: