close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AGENCJE WYSPECJALIZOWANE

 • 13 stycznia 2018

  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, ang. World Intellectual Property Organization - WIPO

  www.wipo.org
   

  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej została utworzona na mocy Konwencji sztokholmskiej o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z 1967 r. Organizacją wyspecjalizowaną ONZ stała się w 1974 r. Jej celem statutowym jest promowanie tworzenia, upowszechniania, wykorzystania i ochrony dzieł myśli ludzkiej służących postępowi gospodarczemu, kulturowemu i społecznemu ludzkości oraz zapewnienie współpracy administracyjnej dwóch Unii ustanowionych w celu ochrony własności intelektualnej: paryskiej (zajmującej się zagadnieniami intelektualnej własności przemysłowej) i berneńskiej (zajmującej się zagadnieniami dzieł literacko-artystycznych). Organizacja czuwa nad przestrzeganiem umów międzynarodowych, by przeciwdziałać naruszeniom praw autorskich. WIPO posiada kilka organów zarządzających, do których należą: Zgromadzenie Ogólne, Konferencja wszystkich członków WIPO i Komitet Koordynacyjny (organ mieszany obu Unii).Na czele organizacji stoi Dyrektor Generalny. Aktualnie jest nim pan Francis Gurry (Australia).


  Aktualnie organizacja liczy 191 państw członkowskich. Siedzibą WIPO jest Genewa.


  Polska ratyfikowała Konwencję sztokholmską w 1975 r. RP jest stroną 18 z 25 najważniejszych umów międzynarodowych dotyczących ochrony własności intelektualnej, w tym Konwencji paryskiej (od 1919 r.) i berneńskiej (od 1920 r.). Wśród korzyści wynikającego z członkostwa Polski w WIPO należy zaliczyć przychody z tytułu udziału Polski w międzynarodowych systemach rejestracji znaków towarowych oraz rejestracji wzorów przemysłowych przekazywane do budżetu centralnego, ułatwienia dla podmiotów gospodarczych i indywidualnych (łatwiejsza i szybsza procedura, mniejsze koszty) w uzyskiwaniu międzynarodowej ochrony na przedmioty własności przemysłowej (wynalazki, wzory przemysłowe, znaki towarowe) oraz wpływ na kształtowanie międzynarodowych systemów ochrony własności przemysłowej.


  Urzędem właściwym do kontaktów z WIPO jest Urząd Patentowy RP, a w części dotyczącej praw autorskich i przejawów kultury tradycyjnej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

   

  Tagi: WIPO

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: