close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • PROMOCJA ZATRUDNIENIA

 •  

   

  Polska przywiązuje dużą wagę do obecności i zwiększenia liczby Polaków na różnych szczeblach zatrudnienia w strukturach unijnych.  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP podejmuje działania promujące kariery w UE m.in. wykorzystując narzędzia internetowe, portale społecznościowe oraz współpracę z mediami i podmiotami zewnętrznymi.

   

  W ramach długofalowych działań  Biuro Dyrektora Politycznego MSZ pracuje nad zwiększeniem zainteresowania karierą w instytucjach europejskich, przede wszystkim wśród młodych Polaków. W tym kontekście resort podejmuje działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe kierowane m.in. do: uczniów, studentów, absolwentów, pracowników oświaty, członków korporacji zawodowych oraz zainteresowanych pracą w UE.

   

  Opracowując program działań, które popularyzują konkursy do instytucji UE organizowane przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), przede wszystkim w środowiskach uniwersyteckich, MSZ podjęło współpracę z Ambasadorami Karier UE.

   

  Zachęcamy do udziału w procedurach konkursowych.

   

  Konkurs jest wieloetapowy i wymaga przygotowań. Jeśli jednak myślicie Państwo, że konkurując z młodymi Włochami, Hiszpanami czy Francuzami nie macie szans – nie rezygnujcie. Zaliczenie testu jest w zasięgu Państwa możliwości. W opublikowanym podczas Światowego Forum Edukacyjnego 2015, będącym największym w historii międzynarodowym badaniem poziomu szkolnictwa raporcie OECD [http://www.oecd.org/edu/universal-basic-skills-9789264234833-en.htm], polscy uczniowie zajęli piąte miejsce w Europie i 11. miejsce na świecie. W badaniu były brane pod uwagę wyniki testów z zakresu matematyki i nauk ścisłych, z naciskiem na umiejętność rozwiązywania problemów, analizowania, argumentowania i interpretowania.

   

  W raporcie uwzględniono wyniki takich testów jak Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMMS) oraz Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE). W samym badaniu PISA polscy uczniowie zajmują pierwsze miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, ex aequo z Holandią, Estonią i Finlandią.