close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AZJA I PACYFIK

 • 16 maja 2017

  Zakończyło się bardzo ważne wydarzenie o charakterze gospodarczym i międzynarodowym – Forum Pasa i Szlaku. Jest duże zainteresowanie współpracą z Polską, zarówno jeżeli chodzi o inwestycje, jak i wymianę handlową – powiedziała premier Beata Szydło podsumowując 15 maja wizytę w Chinach.

  Szefowa rządu poinformowała, że w Pekinie miały miejsce dobre rozmowy dotyczące współpracy gospodarczej pomiędzy państwami europejskimi, azjatyckimi i afrykańskimi. Dużo dobrych pomysłów, które zostały podsumowane wolą współpracy, przełożyły się na konkretne programy ogłoszone we wspólnym oświadczeniu, ale też wolą kontynuowania tego formatu – podkreśliła Beata Szydło. Za dwa lata ma odbyć się kolejne spotkanie w tym gronie.

  Premier zaznaczyła, że uczestnictwo w Forum było ważne z punktu widzenia Polski. Po pierwsze jest to możliwość rozmowy na temat współpracy gospodarczej z państwami, z którymi na co dzień Polska nie ma możliwości tak częstych kontaktów. Po wtóre, inicjatywa chińska Pasa i Szlaku będzie w najbliższych dekadach zapewne dyktowała warunki rozwoju gospodarczego w regionie – wyjaśniła szefowa polskiego rządu. Jak dodała, podczas wizyty w Chinach odbyła liczne rozmowy z szefami rządów i państw z Azji. Jest duże zainteresowanie współpracą z Polską, zarówno, jeżeli chodzi o inwestycje, jak i wymianę handlową. Mamy tutaj duże pole do zagospodarowania – zaakcentowała premier.

  Podczas wystąpienia na Forum Pasa i Szlaku premier Beata Szydło zaznaczyła, że polski rząd od wielu miesięcy pracuje nad wspólnymi punktami strategii rozwoju Polski i Chin. Liczę, że w niedługim czasie uda się uzgodnić i zrealizować projekty współpracy korzystne dla obu stron – powiedziała. Szefowa rządu przedstawiła priorytetowy program unowocześnienia polskiej gospodarki – Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W kontekście inicjatywy Pasa i Szlaku Polska jest zainteresowana płaszczyznami współpracy, które z jednej strony przyczynią się do realizacji naszej narodowej strategii rozwojowej, a z drugiej będą wartościowym wkładem w realizację chińskiej inicjatywy - mówiła Beata Szydło. Jak zaznaczyła, powinniśmy unikać sytuacji, w której realizacja promowanego projektu jest w jakikolwiek sposób narzucona, czy nieakceptowana przez wszystkie państwa. Według premier Beaty Szydło inicjatywa Pasa i Szlaku po czterech latach od jej ogłoszenia zdaje się wkraczać w nowy wymiar. Polska przyłącza się do grupy państw, które dostrzegają w niej szansę rozwoju nowych, dynamicznych relacji gospodarczych – zadeklarowała premier.

  Szefowa rządu poinformowała, że rozmowy w Pekinie dotyczyły możliwości współpracy w zakresie inwestycji, turystki, wymiany międzykulturowej i międzyludzkiej, a także współpracy uniwersytetów. Dla Polski najważniejsze jest to, żeby ta współpraca przełożyła się na konkretne projekty prorozwojowe – powiedziała premier. Dodała, że mamy już polsko-chińską relację Łódź-Chengdu. Chcielibyśmy, żeby te połączenia komunikacyjne były rozbudowywane. Polska ma ambicje być swoistym hubem transportowym pomiędzy Azją a Europą i w ten sposób przedstawialiśmy naszą ofertę – oznajmiła premier. Zwróciła uwagę, że Polska jest zainteresowana budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, który również może spełniać taką rolę. Zgłosiliśmy inicjatywę szlaku bursztynowego, która jest realizacją połączeń komunikacyjnych w ramach Forum Pasa i Szlaku – wyjaśniła premier. Dodała, że Polska jest zainteresowana – w ramach realizacji tego projektu – zdobywaniem inwestorów, czy też oferowaniem własnych możliwości inwestycyjnych. Polskiej premier w rozmowach w Pekinie towarzyszył powołany kilka dni temu pełnomocnik rządu ds. Polskiego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. Jego zadaniem jest przygotowanie i realizacja tej inwestycji.

  Beata Szydło oceniła, że Forum Pasa i Szlaku przynosi efekty dla Polski na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to uczestnictwo wśród państw, które przystąpiły do inicjatywy chińskiej. Druga to rozmowy bilateralne pomiędzy państwami, które uczestniczyły w Forum – wyjaśniła szefowa rządu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: